Jaký typ smlouvy uzavřít na letní brigádu?

Praha - Letní období je čas, kdy si většina studentů hledá brigádu. Od té čeká, že bude nejen příležitostí k seznámení se s novými lidmi, někdy také místem dobré zábavy, ale především zdrojem peněžních prostředků. Student tradičně nemá peněz nazbyt a brigáda mu umožní získat prostředky potřebné k tomu, aby si mohl užívat, případně se rozmazlit nějakou hezkou věcičkou, třeba něčím na sebe nebo novým mobilem. Jak ale z letní brigády vytěžit co nejvíce? Jaký typ smlouvy uzavřít, aby pracující student ze svého prázdninového příjmu zaplatil státu co nejméně a domů si odnesl co nejvíce?

Student může se svým zaměstnavatelem na letní brigádu uzavřít tři typy smluv - dohodu o provedení práce (možné uzavřít ústně, doporučuje se písemně), dohodu o pracovní činnosti (jen písemně), případně klasickou pracovní smlouvu. Zdanění příjmů závisí nejen na výše zvoleném právním vztahu, ale i na tom, zda student podepíše u zaměstnavatele tzv. prohlášení k dani (tzv. růžový papír).

Dohoda o provedení práce (DPP)

Dohoda o provedení práce představuje jednoduchou a poměrně oblíbenou forma spolupráce mezi studentem a firmou. Předpokládá ovšem odpracování maximálně 150 hodin v roce. Sociální ani zdravotní pojištění neplatí firma ani student.

U tohoto typu smlouvy se ohledně daní nabízí dvě varianty. V případě, že student nepodepíše prohlášení k dani, nemůže uplatnit slevu na dani na poplatníka (2 070 korun na měsíc) ani na studenta (335 korun na měsíc). Příjem do 5 000 korun za měsíc je zdaněn konečnou srážkovou daní ve výši 15 procent. Tento příjem student již nemusí nikde uvádět. Odvedenou daň již nemůže dostat zpět v rámci svého daňového přiznání. Příjem nad 5 000 korun je zdaněn zálohovou daní ve výši 15 procent a tuto část daně je možné získat zpět v rámci daňového přiznání podaného k 31. březnu roku následujícího po odpracování brigády.

Druhá varianta, která se u dohody o provedení práce nabízí, předpokládá, že student podepíše prohlášení k dani. Příjem pod i nad 5 000 korun se v takovém případě zdaní zálohovou daní ve výši 15 procent. Uplatní se sleva na poplatníka i na studenta (nutné doložit potvrzení o studiu).

Pokud i po slevách je odvedena daň, je možné ji získat zpět při ročním zúčtování daní v daňovém přiznání. Sleva na poplatníka ve výši 24 840 korun za rok se totiž uzná vždy v plné výši bez ohledu na počet odpracovaných měsíců.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Režim zdanění je stejný jako u DPP v závislosti na tom, zda student podepíše či nepodepíše prohlášení k dani. Na rozdíl od DPP se z tohoto příjmu ale platí sociální a zdravotní pojištění. Existuje však jedna výjimka. Pojištění se neplatí v případě, že příjem za kalendářní měsíc činí méně než 2 000 korun.

Pracovní smlouva  

Platí stejná pravidla jako u DPČ. Rozdíly jsou v jiných oblastech než je způsob zdanění (např. nárok na dovolenou, náhrady za svátky, nemocenská  apod.)

V případě, že student bude podávat daňové přiznání, může si uplatnit nezdanitelné části základu daně (odpočitatelné položky), které nemohl uplatnit během roku. V úvahu připadá především bezpříspěvkové dárcovství krve (jeden odběr je oceněn částkou 2 000 korun) a vlastní příspěvek studenta na důchodové připojištění nebo životní pojištění při splnění podmínek daných zákonem o daních z příjmů.