Přeprava zboží přes Švýcarsko bude snazší

Brusel - Evropská unie se dnes dohodla se Švýcarskem na zjednodušení kontrol týkajících se přepravy zboží a s tím spjaté administrativní zátěže. O podpisu dohody dnes informovali zástupci českého předsednictví Evropské unii, které za pár dní převezme Švédsko. Změny se týkají například sladění celních předpisů týkajících se obchodu se třetími zeměmi či toho, že na hranicích mezi státy Evropské unie a Švýcarskem by celníci napříště měli mít stejnou pracovní dobu.

Dohoda slaďuje celní předpisy týkající se exportu či importu zboží do a ze třetích zemí. Navzájem se třeba budou uznávat kontroly tak, jako tomu je nyní v rámci EU. Například rakouský či italský celník díky tomu bude na hraničním přechodu akceptovat výsledky kontroly, které provedl jeho švýcarský kolega.

Nová pravidla, která by měla zjednodušit celní řízení a která za Evropskou unii se švýcarskými úřady dojednávalo české předsednictví, začnou platit od července.

Rakouský celník
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24