Nová dráha na Ruzyni má vytvořit 17 tisíc pracovních míst

Praha - Chystaná nová dráha na pražském letišti vytvoří do roku 2020 přímo či nepřímo zhruba 17 tisíc nových pracovních míst, především v Praze a Středočeském kraji. Tvrdí to ekonomové Tomáš Sedláček, Petr Zahradník a Jan Jedlička, kteří pro letiště zpracovali makroekonomickou studii dopadů nové dráhy. Projekt má kromě nových míst přidat k českému hrubému domácímu produktu za stejnou dobu 126 miliard korun, investice by přitom měla stát jen 7 až 9 miliard. K českému HDP by stavba měla přispět v roce 2020 0,47 procenta.

Nyní se zpracovávají připomínky ke studii o vlivu na životní prostředí (EIA), kterých se sešlo na 600. Jak uvedl generální ředitel letiště Miroslav Dvořák, letiště již vlastní všechny potřebné pozemky. „Tuto investici už nic nezastaví, to mohu říci s naprostou jistotou,“ řekl Dvořák.

„Nové pracovní příležitosti vzniknou ve stavebních firmách a u jejich dodavatelů, v návazných výrobách a ve službách a po spuštění ranveje také přímo na Letišti Praha,“ uvedl člen Národní ekonomické rady vlády Tomáš Sedláček. Ve středních Čechách má vzniknout téměř 6000 míst, v Praze více než 4000.

Sedláčkův kolega Petr Zahradník zase hovořil o takzvaných multiplikačních efektech. Kvalitní letiště prý fungují jako urychlovače vývoje ekonomiky, zlepšují podnikatelské prostředí a podporují cestovní ruch. Jako příklad dal Zahradník Brusel, kde kolem silnice na letiště sídlí řada nadnárodních firem.

Autoři studie srovnávali základní makroekonomické veličiny pro dva scénáře: buď dráha bude, či nebude existovat. Pro případ vzniku dráhy počítali s růstem HDP o čtyři procenta ročně od roku 2012, mírou nezaměstnanosti 5,5 procenta a saldem veřejných rozpočtů k HDP minus 1,4 procenta.

Letiště tvrdí, že novou dráhu potřebuje, neboť kapacita té stávající přestává stačit. Obě dráhy mají být rovnoběžné. Stavět by se mělo v roce 2012, termín zprovoznění dráhy se odhaduje na léta 2013 až 2014. Proti dráze se staví některá občanská sdružení, podle kterých dráha zatíží okolní obce větším hlukem a emisemi.