Pojišťovny odhadují škody po povodních na 1,5 miliardy

Praha/Hradec Králové - Česká asociace pojišťoven odhaduje, že by počet pojistných událostí kvůli povodním mohl vzrůst až ke 12 tisícům a škody se přiblíží 1,5 miliardy korun. Dosud klienti nahlásili domácím pojišťovnám 6560 škod za celkem 950 milionů korun. Státní podnik Lesy České republiky odhadl škody po povodních na jím spravovaných tocích na stovky milionů korun, přičemž největší škody jsou podle mluvčího firmy Michala Kačeny na Novojičínsku a Jesenicku. Na postižených místech už správci toků začali odstraňovat škody. Vodohospodáři z povodí Odry upozorňují, že velká část poškození je u dna, a proto se úplný rozsah škod projeví, až voda opadne.

Na Novojičínsku Lesy ČR, kterým patří polovina tuzemských lesů a spravují také přibližně 20 tisíc kilometrů drobných vodních toků, evidují největší škody v povodí Jičínky a Zrzávky. Kromě vážného poškození budov a infrastruktury povodeň například zničila historický jez na Zrzávce v Bludovicích. Na Jesenicku zanechala velká voda nejvážnější následky na obytných budovách a infrastruktuře v povodí Skorošického potoka. „Zde poničila i rozestavěnou investici do protipovodňových opatření,“ upozornil Kačena.

Podnik již na postižených místech začal s odstraňováním škod. Koryta bystřin jsou totiž poškozená a plná stromů, pařezů a stavebního materiálu, který je nutné odstranit pro případ dalších dešťů. „Správci toků obnovují průtočnost koryt, odstraňují nebezpečné podemleté stromy, uvolňují cesty, zabezpečují nejvíce ohrožené nemovitosti a komunikace,“ dodal Kačena.

Čísla potvrzují i vodohospodáři z povodí Odry, kde záplavy předběžně způsobily škody za 200 až 300 milionů korun, a to především na hrázích na Novojičínsku a Jesenicku. „Je to skutečně předběžný odhad. Značná část poškození je u dna, například na dlážděném či kamenném opevnění břehů a hrází nebo na vytržených a odplavených kusech břehů,“ řekl mluvčí Povodí Odry Čestmír Vlček s tím, že úplný rozsah škod se projeví, až voda klesne na normální průtok.

Škody půjdou do stamilionů i na jihu Čech 

V řádu stovek milionů korun odhaduje škody ve svém kraji také jihočeský hejtman Jiří Zimola. Přesné vyčíslení škod ale bude kraj znát až po ukončení stavu nebezpečí, který v části jižních Čech platí do 17. července. „Vycházím z poznatků, které aktuálně mám po domluvě se starosty. Vím největší události, které se staly. A myslím, že škody nemusejí být tak velké, jako jsou na severní Moravě,“ uvedl Zimola. Do svého odhadu počítá jen veřejnou infrastrukturu, nikoli majetek občanů, který je většinou pojištěný. Menší škody vysvětlil tím, že jihočeské obce měly více času se na příval vody připravit.

Škody po záplavách se tak mohou přiblížit poškození majetku při povodni v roce 2006. Náklady na obnovu majetku tehdy dosáhly 752,5 milionu korun. Nejvíce utrpělo Veselí nad Lužnicí, kde po sobě záplavy zanechaly spoušť za 300 milionů korun. Nejničivější ale pro jižní Čechy byla povodeň v roce 2002. Škody tehdy dosáhly 15,5 miliardy korun.

V Jeseníku nad Odrou je po záplavách kritická situace.
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24