Vznik nové české banky Fio se odkládá

Praha - Až o rok se odkládá vznik nové české banky Fio. Burzovní společnost Fio, která před rokem požádala Českou národní banku (ČNB) o vydání bankovní licence, svou žádost stáhla. Vzápětí ji ale podala znovu a tím začala opět běžet roční lhůta, ve které se má ČNB k žádosti vyjádřit. Informuje o tom dnešní vydání deníku E15 s tím, že společnost svůj postup zatím nechtěla komentovat.

„Licenční řízení se skupinou Fio dále probíhá vzhledem k tomu, že původní žádost o licenci byla vzata zpět. Tento krok nabyl právní moci 8. června a ve stejný den podal žadatel žádost novou,“ uvedl mluvčí ČNB Marek Petruš.

V červnu uběhla roční lhůta, ve které měla ČNB původní žádost posoudit. Stažením žádosti a podáním nové se roční lhůta obnovila. „Na začátku jsme deklarovali, že proces nebudeme komentovat. Máme podanou žádost a vyjádříme se poté, co se vyjádří ČNB,“ zdůraznil dozorčí rady skupiny Fio Ján Franek.

Finanční skupina Fio provozuje mimo jiné družstevní záložnu a obchodníka s cennými papíry Fio, burzovní společnost. Přes tuto firmu podala žádost o bankovní licenci, ačkoli prakticky by mělo jít o transformaci záložny na banku. To však zákon zatím neumožňuje. Do skupiny Fio patří také burza RM-Systém. Právě přes pobočky RM-Systému, kterých je zhruba 60, a také přes pobočky Fia by budoucí expanze banky měla probíhat.

ČNB vydala poslední bankovní licenci ryze českému subjektu naposled před šestnácti lety, tehdy šlo o Foresbanku a Univerzal banku. Většina malých bank v devadesátých letech zkrachovala, některé byly převzaty většími ústavy.