Česká konsolidační agentura prodávala majetek pod cenou

Praha - Nejvyšší kontrolní úřad našel chyby v práci České konsolidační agentury, která do konce roku 2007 spravovala a prodávala problematická aktiva převedená na stát z bank a dalších institucí. Agentura podle úřadu dostatečně nevyužila všechny možnosti pro to, aby získala z prodávaného majetku maximální výnos. Chybovala také v účetnictví a při oceňování aktiv.

Postoupené pohledávky označil Nejvyšší kontrolní úřad za značně podhodnocené. „Při prodeji akcií jejich emitentům Česká konsolidační agentura nepožadovala cenu, která by byla přiměřená hodnotě akcií, a ani si tuto cenu nezjišťovala,“ uvedl úřad ve své zprávě.

Kontrola navíc dospěla k závěru, že konsolidační agentura porušila zákon o účetnictví, a to například v oblasti inventarizace, oceňování akcií nebo neprovedení trvalého snížení hodnoty majetku. To se promítlo do zůstatkové ceny dlouhodobého majetku, a tedy i do výkazů ministerstva financí, které aktivity konsolidační agentury od ledna 2008 převzalo. „Tím, že agentura nepostupovala v souladu se zákonem o účetnictví, vykazuje ministerstvo financí převzatý majetek ve vyšší hodnotě,“ vysvětluje zpráva.

„Zjištěné nálezy mají na hodnotu majetku buď minimální, nebo nulový dopad, a i proto jsme se po skončení kontroly proti nálezu neodvolávali,“ řekl k tomu mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob.

Ministerstvo mohlo ale zřejmě na část chyb přijít, kdyby aktivity agentury před převzetím prověřilo. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu neprovedlo v  konsolidační agentuře v roce 2007, tedy posledním roce její činnosti, žádnou kontrolu, i když na to kontrolní úřad upozorňoval.