Webináře – nový trend v online elektronické komunikaci

Praha - Vzdělávání je dalším oborem, ve kterém získává zásadní postavení elektronická komunikace. Stále větší množství vzdělávacích institucí a firem využívá služeb e-learnigu, tedy internetového školení či souboru kurzů. Tato služba v České republice již zdomácněla, avšak v posledních měsících se objevuje nový trend, tzv. webináře, umožňující konání online konferencí či veřejný debat skrze internet, jichž se jednotliví členové mohou účastnit bez překročení vlastního prahu.

Hlavní výhody webinářů? - podle specialisty na prodej e-learnigu Jaroslava Říhy jde o živou komunikaci v reálném čase, utváření virtuálních tříd, zakládání videokonferencí i časovou nezávislost. Klasický e-learning je podle něho spíše pasivní forma vzdělávání, i když v současnosti i tato forma komunikace prodělala jistý vývoj směrem k zprostředkování reálného kontaktu.

Na rozdíl od jiných převážně pasivních forem internetového vzdělávání kladou webináře důraz na aktivní zapojení účastníků. Ti vidí přednášejícího na svém počítači přes webovou kameru. Lektor ukazuje nejrůznější prezentace, programy a videa nebo jim může předat ovládání svého počítače. V průběhu webináře se účastníci mohou dotazovat prostřednictvím chatu nebo s využitím mikrofonu. Aktivní způsob zapojení představují také ankety.

Video Georgis Yiannakou a Jaroslav Říha ve Studiu 6
video

Georgis Yiannakou a Jaroslav Říha ve Studiu 6

Kromě vzdělávacích kurzů si služby online webových komunikací pochvalují také mnohé firmy, které tak pořádají výrazně levnější videokonference. Obvyklá délka webinářů je 60 až 90 minut.