Řešit spotřebitelské spory mimosoudně se v Česku moc nedaří

Praha - Už víc než rok můžou Češi požádat o mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Zájem je velký, od loňského dubna, kdy se systém rozběhl, už bylo evidováno bezmála dva tisíce případů. Zhruba šedesát procent z uzavřených případů se však nepovedlo vyřešit. Důvodem nejčastěji byla neochota protistrany či její nesouhlas s tímto způsobem řešení spotřebitelských sporů.

Nejčastějším předmětem sporů jsou neuznané reklamace a neakceptování práva na odstoupení od smlouvy. Projekt mají na starost kontaktní místa, která provozuje Hospodářská komora ČR a spotřebitelské organizace. Od loňského dubna do letošního června evidovala kontaktní místa celkem 1 948 žádostí či pokusů o vyřešení spotřebitelských sporů mimosoudní cestou. Uzavřeno bylo 1 432 případů, přičemž 860 z nich bylo ukončeno bez výsledku.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je založeno na dobrovolné účasti obou stran. Spotřebitelé či podnikatelé, kteří chtějí spor řešit tímto způsobem, musejí nejprve informovat jedno z 14 kontaktních míst Hospodářské komory nebo se obrátit na spotřebitelské organizace, které těchto míst provozují osm.

Když selže mediátor, nastupuje arbitráž

Pokud se obě strany shodnou na řešení sporu pomocí smírčího řízení, určí si nezávislého mediátora, který se je bude snažit dovést k dohodě. Jestliže neuspěje, přijde na řadu arbitráž u rozhodčího soudu, jejíž výsledek bude závazný pro obě strany.

Nový systém sice není úplně zdarma, ale náklady jsou výrazně nižší než u klasického soudního řízení. V první a druhé fázi sporu žádná ze stran poplatky neplatí. Pokud se spor za pomocí smírčího řízení nepodaří vyřešit a dospěje až do arbitráže, zaplatí navrhovatel rozhodčímu soudu poplatek 800 korun. Ve většině případů iniciují řízení spotřebitelé, zájem o mimosoudní řešení ale podle zástupců spotřebitelských organizací stále častěji projevují i podnikatelé.