Nový unijní finanční dozor ČNB moc nevoní

Praha - Česká národní banka odmítá návrhy reforem dohledu nad finančním trhem v rámci celé Evropské unie, na kterých se dohodli počátkem června lídři členských států. Centrální bance se především nelíbí například snaha oslabit pravomoci národních dohledů. Zároveň upozorňuje, že návrh neřeší problémy způsobené roztříštěností dohledových orgánů v jednotlivých zemích a již vůbec neřeší příčiny vzniku současné finanční krize. Vyplývá to z pozice ČNB k návrhům Evropské komise, které centrální banka zveřejnila na internetu.

Základem návrhu EK je vznik dvou celoevropských orgánů, které by měly vylepšit regulaci a sledování finančních trhů v unii. Novým orgánem má být takzvaný Evropský systém finančního dohledu. Úkolem této instituce bude zlepšit dohled nad finančními skupinami, které podnikají na území několika členských států EU, ale každá z jejich částí spadá pod jiný národní dohled a regulaci.

Další je Evropská rada pro systematické riziko (ERSR) a měli by ho tvořit centrální bankéři z jednotlivých členských států a národní regulátoři. Jejich úloha bude především monitorovací, měli by unii varovat před případnými riziky na celém finančním trhu (takzvaný makrodohled).

ČNB kritizuje reformu unijního finančního dohledu:

„Popis činnosti Evropské rady pro systematické riziko je poměrně 'syrový'. ERSR má vydávat doporučení. Není však jasné, jaká opatření mají být přijata, kdo bude adresátem těchto doporučení.“


ČNB dále ve své zprávě uvádí, že centrálním bankám a národním dohledům musí zůstat nezávislost v rozhodování o otázkách finanční stability. „Navržený způsob činnosti ERSR, jenž se de facto rovná vynucování jejího doporučení, je z tohoto pohledu neakceptovatelný, protože nepřípustným způsobem omezuje rozhodování národních institucí,“ uvádí ČNB.

Nejdříve prý sjednotit, pak reformovat 

Materiál rovněž neřeší podle českých centrálních bankéřů problém, že řada národních dohledů je roztříštěna a organizována většinou podle sektorů. Proto ČNB nejdříve podle materiálu navrhuje spíše než sjednocení na evropské úrovni nejdříve sjednotit dohled nad finančním trhem na národních úrovních a následně zlepšit spolupráci a komunikaci mezi jednotlivými dohledy.

V Česku je dozor nad finančním trhem sjednocen pod ČNB od dubna 2006. Centrální bankéři přitom velmi často uvádí, že právě sjednocení usnadnilo Česku na rozdíl od řady jiných zemí úspěšně čelit dopadům světové finanční krize. ČNB rovněž upozornila, že text navrhovaných opatření se opírá především o jednostrannou a místy účelovou diagnózu příčin právě současné finanční krize.