Co si počít po skončení podpory v nezaměstnanosti?

Praha - Finanční krize v naší zemi stále neustupuje a lidí bez práce stále přibývá. Protože délka podpory v nezaměstnanosti je pevně stanovena zákonem a činí 5 měsíců, u nezaměstnaných starších 50 let 8 měsíců a u nezaměstnaných nad 55 let 11 měsíců, nastane po uplynutí této doby situace, kdy je nezaměstnaný náhle zcela bez příjmu. Co si pak počít?

Rekvalifikace

Jedním z řešení může být nastoupení na rekvalifikační kurz zprostředkovaný úřadem práce, protože nezaměstnaný při rekvalifikaci dostává podporu při rekvalifikaci (její výše je dokonce o něco větší než u podpory v nezaměstnanosti). Úskalím může být stav, kdy v rámci úspor úřady práce rekvalifikace zprostředkovávají jen ve velmi omezené míře, při výběru zájemců o rekvalifikaci chtějí příslib zaměstnání apod. Navíc je podpora při rekvalifikaci striktně poskytována pouze v době rekvalifikace, to znamená, že po jejím skončení se nezaměstnaný, pokud se ani v nové profesy neuplatní, opět ocitá bez prostředků.

Odchod na předčasný starobní důchod

Pro nezaměstnané v důchodovém věku se jako další řešení nabízí možnost odchodu do předčasného starobního důchodu. Svůj aktuální důchodový věk včetně nároku na předčasný důchod si může každý spočítat na důchodové kalkulačce ministerstva práce a sociálních věcí.

U předčasného starobního důchodu je ovšem potřeba mít na paměti zkrácení důchodu, které činí 1,3 procenta za každých i započatých 90 kalendářních dnů před dosažením důchodového věku. Toto zkrácení je neměnné a už se předčasnému důchodci nedopočte ani při dosažení „normálního“ důchodového věku. Pokud se tedy člověk rozhodne odejít do důchodu o 3 roky dříve, je mu procentní výměra důchodu zkrácena o 16,9 procenta. Navíc platí, že při předčasném starobním důchodu nesmí důchodce pracovat. Pokud si chce přivydělávat, musí pak vyčkat na klasický důchodový věk.

Pravdou ale je, že od příštího kalendářního roku má dojít k ještě většímu zpřísnění odchodů do předčasných starobních důchodů. Pokud člověk předčasný starobní důchod zvažuje, je dobré se obrátit na okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze na Pražskou správu sociálního zabezpečení) a své rozhodnutí zde zkonzultovat.

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory nejsou přímo určeny pro dobu nezaměstnanosti, přesto mohou přinést při splnění nároku na ně zlepšení finanční situace. Do této skupiny dávek patří přídavek na dítě, sociální příplatek či příspěvek na bydlení. Konkrétní informace k těmto dávkám lze získat na úřadech státní sociální podpory.

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Tyto dávky svým charakterem fungují jako doplatky do životního minima, ovšem je třeba na ně splňovat celou řadu podmínek. Navíc pro nárok na tyto dávky je žadatel posuzován s dalšími členy rodiny, například s manželkou, družkou, dětmi či rodiče, a proto nemusí na tyto dávky dosáhnout ani v případě, že je zcela bez příjmu. Také výše těchto dávek není nijak závratná - například životní minimum osamělého jednotlivce činí 3 126 korun měsíčně.