OECD vyškrtla Belgii ze seznamu daňových rájů

Brusel - Belgie už není daňovým rájem. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dnes oznámila, že země byla vymazána ze seznamu států, které zaostávají v transparentnosti svých financí a mohou být považovány za takzvané daňové ráje. Vyškrtnutí z listiny si Belgie zajistila podpisy 12 dohod s ostatními zeměmi o výměně informací souvisejících s daněmi.

„Belgie byla posunuta do kategorie jurisdikcí, které v podstatné míře zavedly mezinárodně akceptované daňové standardy,“ uvedla OECD ve svém prohlášení. Přesto má Brusel v daňové transparentnosti stále rezervy a bude muset ještě podepsat celou řadu dalších smluv. Doposud podepsala Belgie daňové úmluvy například s Lucemburskem, Singapurem, San Marinem a Seychelami.

Belgie se mimo seznam daňových rájů ocitla jen krátce po Lucembursku. To OECD ze seznamu odstranila minulý týden. Naopak třeba Švýcarsku ještě několik smluv nezbytných pro vymazání ze seznamu chybí.

Seznam zemí s neprůhlednou daňovou politikou sestavila OECD v dubnu na popud zemí skupiny G20. Ta předtím varovala, že za nepodepsání úmluv o daňové transparentnosti bude hrozit uvalení sankcí.