Firmy zapsané na černé listině ztratí přístup k tendrům

Praha - Ministerstvo financí bude shromažďovat informace o osobách, které byly pravomocně odsouzeny za vybrané trestné činy poškozující finanční zájmy Evropských společenství. Následně nebudou moci firmy, v jejichž vedení takoví lidé figurují, získat veřejné zakázky. Vyplývá to z materiálu, který dnes schválila vláda a který vychází z nařízení Evropské komise. Mezi vybrané trestné činy patří například podvod nebo úplatkářství.

„Cílem tohoto materiálu je zajistit plnění povinnosti České republiky jakožto členského státu Evropské unie spočívající v předávání informací o trestné činnosti poškozující finanční zájmy Evropských společenství Evropské komisi do ústřední databáze pro vyloučení,“ uvedlo MF. „Obecně vítáme jakoukoliv snahu vytvořit takzvané černé listiny. Ovšem zařadit firmu na takový seznam je možné v ČR pouze na základě zákona, který ovšem nebyl zatím schválen a leží v parlamentu,“ řekl ředitel české pobočky protikorupční organizace Transparency International David Ondráčka.

Jednotlivé soudy budou podle směrnice předávat informace o pravomocných odsouzeních ministerstvu financí, které je následně odešle do ústřední databáze Evropské komise. Zároveň ředitel Rejstříku trestů zajistí předávání informací MF o zahlazení odsouzení za vybrané trestné činy.