Vlček navrhuje „černou listinu“ uchazečů o veřejné zakázky

Praha - Předseda poslanecké sněmovny Miloslav Vlček předložil dolní komoře novelu zákona o veřejných zakázkách, která by měla zavést tzv. černou listinu. Na ní by se ocitly firmy, které budou mít zákaz plnit veřejnou zakázku. Stejný návrh ale obsahuje i materiál, který tento týden schválila vláda. Opatření má zamezit účast na zakázkách lidem, kteří se provinili pletichami proti veřejné soutěži.

Ve veřejně přístupném rejstříku „zakázaných“ dodavatelů se ocitne jméno toho, kdo při prokazování kvalifikace uvede falešné údaje, za což mu bude hrozit až desetimilionová pokuta. Opatření se týká firem i podnikatelů a má pomáhat v boji s korupcí a zvýšit průhlednost zakázek. Zákaz bude platit tři roky. Svůj návrh Vlček konzultoval s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Hlavním cílem novely je sladit český zákon s evropskou legislativou. Vlček jako poslanec novelu předkládá z časových důvodů, aby ji sněmovna stihla schválit včas. Mohla by tak učinit už na zářijové schůzi. Česko musí příslušné směrnice převzít do svého práva do konce letošního roku.

Další obdobné zpřísnění podmínek přístupu k veřejným zakázkám odsouhlasila
v pondělí vláda Jana Fischera. Ministerstvo financí bude shromažďovat
informace o osobách, které byly pravomocně odsouzeny za vybrané trestné
činy poškozující finanční zájmy Evropských společenství. Následně nebudou
moci firmy, v jejichž vedení takoví lidé figurují, získat veřejné zakázky.
Návrh vychází z nařízení Evropské komise.