Vláda a obce chtějí řešit hospodářskou krizi společně

Praha - Kabinet premiéra Jana Fischera se dnes dohodl se Svazem měst a obcí na textu memoranda o spolupráci při řešení dopadů hospodářské krize do roku 2010. Vláda rovněž svazu potvrdila svůj závazek, že obcím pošle v příštím roce na výkon státní správy v přenesené působnosti dvě miliardy korun. Další dvě miliardy má vláda ještě v rezervě na případné další úpravy. Peníze mají směřovat především do rozpočtů menších obcí kolem pěti tisíc obyvatel.

„Vnímám to jako velmi dobrou snahu k tomu, aby obce jako takové nedoplácely na služby, které vykonávají pro stát,“ řekl k dohodě o vyplacení dodatečných financí ze státní kasy předseda Svazu měst a obcí Oldřich Vlasák. Zároveň připomněl, že některé obce nyní doplácejí podle studie Vysoké školy ekonomické na výkon státní správy až 70 procent, což svaz považuje za nepřijatelné.

Přislíbené dvě miliardy korun použijí obce podle Vlasáka především na dorovnání propadu ve výběru daní. Podle včerejšího vyjádření místopředsedy svazu Jaromíra Jecha připraví hospodářská krize obce o 20 miliard korun. I přesto však svaz příslib vlády vítá. „Tady není místo požadovat víc. Myslím si, že to není morální. Morálnější je pokusit se odstraňovat zbytečné výdaje,“ zdůraznil Jech po dnešním jednání vlády v rozhovoru pro ČT24. Dodal, že obce, kraje i stát jsou nyní v boji s hospodářskou a finanční krizí na jedné lodi.

Video Brífink po jednání vlády se Svazem měst a obcí
video

Brífink po jednání vlády se Svazem měst a obcí

V boji s krizí má pomoci rychlejší vyřizování dotací

Pomoci obcím zvládnout propad v příjmech má rychlejší vyřizování dotací. Díky tomu se má zachovat co možná nejvíce investičních akcí. „Tam, kde to umožní i evropské programy, aby ty faktury dostávaly obce zaplaceny přímo, aby to nemusely zaplatit ze svého rozpočtu a pak čekat několik měsíců, než ty peníze dostanou zpátky, protože mezi tím se zastaví všechny ostatní práce té obce,“ popsal místopředseda Svazu měst a obcí Dan Jiránek.

Spokojenost na všech frontách

Svaz měst a obcí je s výsledkem dnešního jednání spokojen. „Celkově mám z toho jednání velmi dobrý dojem,“ uvedl Vlasák. Za úspěšné ho považuje i premiér Jan Fischer, který argumenty svazu pokládá za věcné. Po jednání se Svazem měst a obcí si pouze posteskl, že krátký mandát jeho vládě neumožňuje, aby se všemi argumenty zabývala podrobněji a přenesla je i do zákonů. „Bude až na té vládě příští, aby je vtělila do novelizace příslušných zákonů,“ podotkl Fischer.

Kromě nejpalčivějšího tématu, kterým je hospodářská krize, se jednání svazu s vládou točilo kolem celé řady dalších významných bodů. Řeč byla například o projektech private public partnership či bezúplatného nabývání majetku obcemi. Diskuse se stočila také na restituce církevního majetku či na boj s extremismem. Za jedno ze zásadních témat, o kterém se dnes diskutovalo, považuje Fischer také situaci sociálně vyloučených obyvatel.