Švejnar navrhuje zvýšit věk odchodu do důchodu

Praha - Ekonom Jan Švejnar v rozhovoru pro dnešní Právo uvedl, že v období krize je vhodné zabývat se možností, zda navýšit věk, kdy mohou lidé odcházet do penze. Podle něj by to mělo velký efekt hlavně v následném období. Vedlo by to ke zlepšení ekonomické situace nynějších důchodců a ušetřené peníze by se mohly investovat do jiných odvětvích. Zároveň varoval před omezením státních výdajů, které může přispět k prohloubení krize, a prosazoval kroky vedoucí ke zlevnění ceny práce.

Švejnar odhaduje, že pozitivní změny v USA se v Evropě projeví v rozmezí tří až devíti měsíců, v Česku za další tři měsíce po západní Evropě. Recese je podle Švejnara dobou, kdy se ekonomiky jednotlivých zemí připravují pro další období cyklu, tedy na prosperitu. Jednotlivé země provedenými změnami rozhodují o své budoucí konkurenceschopnosti.

Švejnar by se pokusil snižovat sociální a zdravotní odvody, cena práce by tak klesla. Neustálý růst počtu nezaměsnaných totiž podle něj tvoří nenahraditelnou ztrátu. „Netvoří žádnou přidanou hodnotu, nic nepřidají k HDP, jen stojí peníze,“ dodal ekonom. Chybějící peníze z nízkých sociálních odvodů lze nahradit jinak, třeba zvýšením nepřímých daní.

Vzhledem k tomu, že jde o globální kalamitu, navrhuje Švejnar společný postup v rámci celé Evropy, který by měl být koordinován s USA. Součástí těchto programů by měl samozřejmě být zejména národní protikrizový program. „Mělo by dojít k nějakému konsensu, jaká efektivní opatření prosadit,“ tvrdí Švejnar. 

Jan Švejnar

Ekonom, narozen v Praze, vystudoval ekonomii na Cornell University a Princeton University. Je spoluzakladatelem a předsedou řídícího a dozorčího výboru CERGE-EI, společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. V letech 1992-1998 působil jako zakládající ředitel Národohospodářského ústavu AV ČR, kde dosud působí jako vedoucí vědecký pracovník. Od roku 1996 je profesorem na University of Michigan, od roku 2005 řídí Centrum pro mezinárodní politiku (Gerald R. Ford School of Public Policy) tamtéž. V letech 1994-2003 působil jako ekonomický poradce prezidenta Václava Havla. V roce 2008 kandidoval na funkci prezidenta ČR proti Václavu Klausovi.