Záplavy způsobily Lesům ČR škody za 750 milionů korun

Hradec Králové - Červnové a červencové záplavy způsobily státnímu podniku Lesy České republiky škody za 750 milionů korun. Jde především o finanční ztráty na vodních tocích, které podnik spravuje, ale také na dopravní síti. Odstranění následků bude trvat několik let. Lesům České republiky patří polovina lesů v zemi a spravují také zhruba 20 000 kilometrů menších vodních toků.

Na vodních tocích, které Lesy České republiky (LČR) spravují, dosáhly škody k 600 milionům korun. Na ostatním majetku a dopravní síti škody vystoupaly na 150 milionů korun.

Stále jde o předběžné odhady škod

Zpřesněný odhad škod považují Lesy ČR stále za předběžný, nyní chtějí podrobně posoudit jednotlivé škody a navrhnout způsoby jejich odstranění včetně financování. Kromě pojistného plnění, které pokryje pouze menší část škod, může podnik například snížit rozsah investic na letošní rok, jednat o podpoře z dotací ministerstva zemědělství či se pokusit získat peníze z evropských fondů.

„Využijeme všechny varianty financování, které máme k dispozici. I tak je však jisté, že se povodňové škody promítnou negativně do konečného hospodářského výsledku za letošní rok,“ uvedl generální ředitel LČR Svatopluk Sýkora. LČR budou například jen nejnutnější zabezpečovací práce, například obnovení dopravní přístupnosti do některých oblastí, stát zhruba 80 milionů korun.

Následky povodní
Následky povodní