Češi a Slováci pracují na částečný úvazek takřka nejméně z EU

Brusel - Česká republika a Slovensko patří mezi státy, kde je podíl lidí pracujících na částečný úvazek téměř nejnižší z celé Evropské unie. V Česku loni mělo zkrácený pracovní úvazek jen 4,3 procenta všech pracujících. Zemi tak patří spolu s Maďarskem třetí až čtvrtá příčka v pomyslném pořadí států podle nejnižšího podílu lidí pracujících na částečný úvazek. Vyplývá to z údajů Eurostatu.

Slovensko figuruje s 2,5 procenta pracujících na zkrácený úvazek na druhém místě žebříčku. Vůbec nejméně zaměstnanců na zkrácený úvazek pracovalo v uplynulém roce v Bulharsku - jejich podíl na všech pracujících tam loni dosáhl jen dvou procent.

Naopak na zcela opačném pólu už tradičně stálo Nizozemsko, kde má zkrácený pracovní úvazek téměř polovina pracujících (46,8 procenta). S velkým odstupem za ním následovalo na druhém místě Švédsko (25,7 procenta) a na třetím Německo (25,2 procenta).

Obecně se dá říct, že mezi západem Evropské unie a novými členskými státy bloku ze středu a východu Evropy panují výrazné rozdíly. Ze zemí, které bývaly součástí komunistického východního bloku, má částečný úvazek nejvíce lidí v Rumunsku, kde jejich podíl činil v loňském roce 8,6 procenta.

Podíl lidí pracujících na částečný úvazek
Podíl lidí pracujících na částečný úvazek