České podniky připravila byrokracie o 40 miliard

Praha - Administrativní zátěž, která vyplynula podnikatelům z existence českého daňového systému, představovala v roce 2007 zhruba 40 miliard korun. Tyto takzvané vyvolané náklady musel soukromý sektor vynaložit jen, aby mohl splnit zákonem uložené povinnosti jako například vedení různých evidencí. Vyplývá to z analýzy systému daní a pojistného, kterou pro ministerstvo financí za rok 2007 vypracovali experti z Vysoké školy ekonomické v Praze.

Vyvolané náklady jsou alarmující zejména u daně z příjmů fyzických osob z podnikání, kde představují 34,4 procenta z této daně. Jen splnění potřebných administrativních náležitostí tak drobné podnikatele stojí více než třetinu částky, kterou nakonec na daních zaplatí. Ministerstvo financí by se proto podle expertů z VŠE mělo zaměřit na zjednodušení administrativních procedur především u této daně.

U daní s vyšším výnosem jako pojistné, DPH, zdanění mezd a daň z příjmů právnických osob jsou výsledky vyvolaných nákladů poměrně příznivé a nepřekračují očekávané hodnoty. Podle autorů lze tyto náklady snížit zjednodušováním administrativních procedur a informačních povinností. Příliš výrazné úlevy však očekávat nelze, zejména kvůli obavám o významný fiskální výnos těchto daní a také kvůli mezinárodním zvyklostem.

U daně z nemovitosti lze podle expertů očekávat snížení podílu vyvolaných nákladů. Stane se tak ovšem posílením daňové pravomoci obcí, a tedy zřejmě zvýšením sazby.

Samotné ministerstvo financí považuje snižování administrativní zátěže v oblasti daňového systému za svoji prioritu. „Kromě zjednodušení zákonů a administrativních požadavků navrhuje také vytvoření jednoho inkasního místa, které by mělo nejvýznamnější měrou přispět ke snížení nákladů vyvolaných daňovým systémem,“ uvedl náměstek ministra financí pro daně a cla Peter Chrenko s tím, že podobná studie by se měla zpracovávat opakovaně.

Náměstek ministra financí pro daně a cla Peter Chrenko ve studiu České televize.
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24