Společnost Agrofert Holding loni zvýšila čistý zisk na 6,8 miliard

Praha - Akciové společnosti Agrofert Holding, která stojí v čele stejnojmenné skupiny firem podnikajících v zemědělství, potravinářském a chemickém průmyslu, loni podle auditovaných výsledků vzrostl čistý zisk z 861,25 milionu korun v roce 2007 na rekordních 6,8 miliardy korun. Tržby společnosti Agrofert Holding vzrostly z předloňských 17,69 miliardy korun na 19,88 miliardy korun.

„Hospodářské výsledky z obchodní činnosti za rok 2008 ukazují, že společnost pokračuje v pozitivních trendech hospodaření, a to i přes nepříznivé vlivy celosvětové finanční krize,“ uvedl majitel Agrofertu Andrej Babiš ve výroční zprávě za rok 2008. Babiš výrazný nárůst čistého zisku přičetl zejména vyšším výnosům z dlouhodobého finančního majetku, které loni obnášely takřka 7,1 miliardy korun a ve srovnání s rokem 2007 byly o 6,65 miliardy korun vyšší. „Jedním z hlavních důvodů zvýšení obratu společnosti byl nárůst obchodu se zemědělskými komoditami, zvláště pak řepkovým semenem,“ dodal.

Babiš jako jediný akcionář Agrofert Holdingu letos v červnu rozhodl, že společnost loňský zisk ponechá jako nerozdělený. Skupina Agrofert Holding v roce 2008 vykázala zisk před zdaněním 6,153 miliardy korun a konsolidované tržby za prodej zboží, výrobků a služeb 101,365 miliardy korun. Objem tržeb se ve srovnání s rokem 2007 zvýšil o 21,6 procenta.

Zvýšení objemu tržeb bylo způsobeno nejenom vlivem rozšířené obchodní a výrobní činnosti, ale i aktivitami nových členů skupiny a dále pak nárůstem prodejních cen. „Hlavní vliv na dosažení uvedených hodnot měl zejména pozitivní trend v hospodaření a stabilizovaná výkonnost zemědělsko-potravinářského sektoru,“ uvedl Babiš s tím, že menší měrou se na výsledcích podílí i nově zařazené společnosti s jejich příspěvky.

Agrofert
Agrofert