Antimonopolní úřad zrušil zadání tendru ministerstva zdravotnictví

Brno - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil kvůli chybám zadání tendru ministerstva zdravotnictví za 60 milionů korun bez DPH. Ministerstvo vypsalo zakázku loni v dubnu ve snaze zefektivnit správu objektu, ve kterém sídlí – tzv. facility management. Zadání antimonopolní úřad zrušil již v březnu, ministerstvo se ale odvolalo. Rozhodnutí svých úředníků teď potvrdil nový šéf ÚOHS Petr Rafaj.

Ministerstvo se podle antimonopolního úřadu dopustilo několika pochybení. Například nesprávně stanovilo kritéria pro hodnocení nabídek, když nehodnotilo celkovou nabídkovou cenu. V rámci dílčích hodnotících kritérií nejprve hodnotilo nabídkovou cenu za rok, v dalším kritériu pak nabídnuté snížení nákladů za dobu tří let. „Tato dílčí kritéria však neumožňují stanovit nabídkovou cenu za celou dobu zakázky a na jejich základě není možné zjistit celkovou ekonomickou výhodnost nabídek,“ vysvětlil Rafaj.   

Ministerstvo také nepřesně vymezilo, jaké smluvní a sankční závazky a podmínky záruky od zájemců o zakázku požaduje. Tím ministerstvo porušilo zásadu transparentnosti zadávacího řízení. „Uchazeči pak nebyli konkrétně obeznámeni s tím, co bude hodnoceno a nemohli tedy sestavit své nabídky dle požadavků zadavatele,“ uvedl Rafaj.   

Antimonopolní úřad se letos zabýval některou ze zakázek ministerstva zdravotnictví již podruhé. V dubnu úřad udělil ministerstvu pokutu 70 tisíc korun za chyby v zakázce na mediální kampaň zaměřenou na prevenci boje s civilizačními chorobami. Ministerstvo nedovoleně zakázku rozdělilo na čtyři menší, nevypsalo u nich veřejné výběrové řízení a všechny přidělilo jedné firmě. Ministerstvo se proti pokutě odvolalo a podalo rozklad, o kterém zatím předseda ÚOHS nerozhodl.