Podniky nesouhlasí se zvyšováním daní kvůli rozpočtu

Praha - České podniky nesouhlasí se zvyšováním daní kvůli snížení deficitu státního rozpočtu. Jako špatný krok to označilo více než 78 procent podnikatelů. Pouze 16 procent firem s tímto návrhem souhlasí a šest procent neví. Vyplývá to z průzkumu Institutu rozvoje podnikání při VŠE v Praze, kterého se v minulých dnech zúčastnilo 736 firem.

„Podnikatelé jsou nespokojeni s předkládanými návrhy řešení katastrofálního stavu veřejných financí. Místo snižování finanční zátěže jsou konfrontováni s opatřeními, které jim určitě nepomohou. Naopak zvýšení DPH by znamenalo růst cen a vedlo ke zdražení zboží, což by mohlo zhoršit konkurenceschopnost českých firem,“ komentoval výsledky ředitel institutu Miroslav Křížek.

Firmy považují jako adekvátní řešení současné situace snížení mandatorních výdajů státního rozpočtu včetně zeštíhlení přebujelé státní administrativy a snížení platů státním úředníkům, úměrně poklesu mezd v komerční sféře. Návrh na zvyšování DPH považuje za akceptovatelný třetina firem, přes 61 procent je proti, sedm procent nemá vyhraněný názor. Pro polovinu podnikatelů by zvýšení DPH mělo zásadní negativní vliv na podnikatelskou činnost.

„Podnikatelé vnímají složitost situace, ve které se dnes veřejné finance nacházejí, a považují za nutné tuto situaci řešit. Domníváme se, že na straně státu jsou příliš vysoké veřejné výdaje, které je nutno redukovat. Firmy v době hospodářské krize musí omezovat svoje výdaje včetně snižování platů a podobně by se v této situaci měl chovat i stát,“ upozornil Křížek. Z výsledků průzkumu dále vyplývá, že 66 procent tuzemských podniků považuje současnou daňovou zátěž v České republice za vysokou, naopak 33 procent ji hodnotí jako přiměřenou a pouhé jedno procento za nízkou.