Havarijní pojištění od A do Z

Praha - Pojistit se dnes dá téměř cokoli. Slavné modelky či úspěšní fotbalisté si pojišťují dokonce své nohy. Pro nás ale daleko běžnější a také jistě užitečnější je třeba pojištění automobilu. Povinné ručení, jak již z názvu vyplývá, musí mít sjednáno každý vlastník motorového vozidla. Jak je to ale s pojištěním havarijním? K čemu slouží? A kdy se řidičům vyplatí?

„Na rozdíl od povinného ručení, které kryje škody způsobené třetím osobám, chrání havarijní pojištění vozidlo pojistníka,“ vysvětlil mluvčí Direct pojišťovny Tomáš Zavoral. „Pod názvem havarijní pojištění se skrývá více než jen pojištění proti havárii vozidla, ale i pojištění proti živelním škodám, například škodám způsobeným povodní, vichřicí a podobně, pojištění proti odcizení vozidla a také pojištění proti vandalismu,“ připomněl.

Kromě tzv. pojištění all risk, které zahrnuje všechna rizika, pojišťovny nabízí různé balíčky kombinací těchto pojistných krytí a také možnost dalších doplňkových připojištění, mezi nimi bývá zpravidla:

 • pojištění skel vozidla
 • pojištění zavazadel
 • pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla
 • úrazové pojištění osob ve vozidle

Kolik pojišťovny zaplatí za škodu?

„Všechny pojišťovny pojišťují částečnou škodu na novou hodnotu,“ uvedl Radek Jakubec, ředitel společnosti e-Finance. V praxi tedy pojišťovna uhradí fakturu za opravu poškozeného auta, samozřejmě však odečte spoluúčast klienta. V případě totální škody nebo odcizení vyplatí pojišťovna tzv. cenu obecnou. „Obecná cena je v tomto případě cena tržní, tzn. cena dosažená na trhu v daném státě za vozidlo stejného typu a značky, stejné výbavy, stejného stáří, stejného opotřebení,“ vysvětlil Jakubec.

Kromě náhrady škody pojišťovny nabízejí i různé asistenční služby, například opravu vozidla na místě, odtažení vozidla, ubytování v místě poruchy či nehody, dopravu do místa bydliště, půjčení náhradního vozidla, popřípadě i telefonické tlumočení či právní pomoc.

Co určuje cenu pojistky?

Konkrétní výše pojistného se odvíjí zejména od ceny vozidla a výběru rizik. Kromě toho ale hrají roli i další faktory, jako například:

 • typ klienta (fyzická osoba nebo podnikatel)
 • druh, tovární značka a stáří vozidla
 • způsob užívání vozidla (je rozdíl, jestli autem jezdíte jen o víkendu na chatu nebo ho provozujete jako taxikář)
 • rozsah pojistného krytí
 • výše spoluúčasti
 • způsob zabezpečení vozidla
 • doba bezškodného provozu z předchozího pojištění

A cenu pojištění může dokonce ovlivnit i to, kde bydlíte. „Ze statistik máme vysledováno, kde se více bourá či krade a i podle toho je částečně pojistné upravováno,“ říká mluvčí ČSOB pojišťovny Tomáš Hejda.

Podle čeho vybrat pojišťovnu?

Většina lidí v dnešním hektickém světě vybírá pojišťovnu jen podle sumy, kterou za pojištění zaplatí. Cena by však neměla být jediným hlediskem posuzování pojišťovny.

Důležitá je především kvalita pojištění, rozsah asistenčních služeb, možnost kombinovat rizika apod.

Výhodnější také bývá sjednat povinné ručení i havarijní pojištění u jedné pojišťovny. Jednak je to jednodušší – stačí nám jedna smlouva, jedno jednání, jedna složenka – za druhé pak všechny pojišťovny v tomto případě poskytují slevy.

Kdy se havarijní pojištění vyplatí?

Zpravidla se uvádí, že havarijní pojištění u vozidel starších pěti let se nevyplatí. Odborníci ovšem tvrdí, že i u starších vozů může mít v některých případech toto pojištění smysl. Majitel vozidla by se však měl v tomto případě pozorně zamyslet nad kombinací rizik, proti kterým se pojišťuje. Pojištění proti všem nabízeným rizikům obvykle nemívá u starších vozů smysl.

Poškozené čelní sklo vozu
Poškozené čelní sklo vozu
Více fotek
 • Poškozené čelní sklo vozu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/4/304/30366.jpg
 • Odtah autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/737/73610.jpg