Průzkum: Státní podpora menších exportů je nedostatečná

Praha - Stát prý nedostatečně podporuje exportéry z řad malých a středních podniků, kteří si stěžují například na špatné fungování obchodně-ekonomických úseků českých ambasád či na produkty České exportní banky a státní pojišťovny EGAP. Vyplývá to z průzkumu, který mezi 246 majiteli zejména středně velkých firem provedla Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP). Relativně dobře vyšla z ankety vládní agentura CzechTrade, s tou takřka polovina respondentů vyjádřila spokojenost.

Služeb obchodně ekonomických úseků českých ambasád podle průzkumu AMSP využilo jen 13,6 procenta tuzemských exportérů, přičemž 18 procent vývozců má k jejich práci vážné výhrady a za nedostatečné je považuje 18 procent exportérů. Podle AMSP je potřeba posílit ekonomický charakter diplomacie i kvalitu jejího personálu.

CzechTrade relativně obstál

Lépe v hodnocení dopadly zahraniční kanceláře vládní agentury CzechTrade, se kterými 43 procent exportérů vyjádřilo spokojenost. Stejné množství vývozců mělo drobné výtky a vážné výhrady uvedlo jen 13 procent respondentů. „I když je určitá firemní finanční spoluúčast v poskytování služeb kancelářemi CzechTradu pochopitelná, otázkou je nastavení výše a rozsahu úhrad,“ podotkla AMSP.

Kritický postoj mají malé a střední podniky také k České radě pro obchod a investice, o které 84 procent exportérů neví. Výhrady mají exportéři i k produktům České exportní banky a pojišťovny EGAP. „Tento výsledek je alarmující a ukazuje, že podpora financování exportu se státní pomocí vykazuje značné rezervy směrem k sektoru malých a středních podniků,“ uvedla AMSP.

Podniky chtějí mezi prioritní země sousedy

Pouze 8,5 procenta dotázaných exportérů zná seznam prioritních zemí zařazených v Exportní strategii ČR na roky 2006 až 2010, což podle AMSP svědčí o špatné komunikaci mezi státní správou a podnikatelskou sférou. Zhruba 83 procent respondentů by považovalo za rozumné mezi prioritní země s podporou státu zahrnout alespoň dočasně Slovensko, Polsko, Rakousko a Německo, kam směřuje hlavní část tuzemského exportu. „Na tato teritoria se v době krize začínají obracet i noví, začínající exportéři,“ podotkla asociace.