V Česku chybí patnáct tisíc energetiků

Praha – O studium technických oborů zaměřených na energetiku není mezi mladými lidmi zájem. Kvůli tomu aktuálně v Česku chybí v energetice 15 tisíc lidí. Do práce se tak hojně vrací ti experti v oboru, kteří již před časem odešli do penze. Pokud ale v blízké době nezačne vycházet ze škol více mladých odborníků, hrozí do budoucna české energetice vskutku vážné problémy, které by mohly přerůst i v krizi.

Zatímco před pětadvaceti lety promovalo na padesát energetiků ročně, nyní jich je sotva patnáct. Podle odborníků nemají mladí lidé o technické obory zájem. Většina studentů totiž považuje energetiku za náročný obor. „Podcenili jsme technické vzdělávání. Zřejmě je potřeba skutečně vytvořit společenské klima, že technické obory jsou žádoucí, že se lidé dobře uplatní,“ míní první místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková.

České republice kvůli nedostatku expertů uniká know-how, země zaostává za zbytkem světa i ve vývoji a implementaci nových technologií. Skutečná katastrofa by mohla přijít už za dvacet či třicet let. Energetiku v tomto horizontu čekají rozsáhlé změny. A pokud nebude mít Česko dostatek kvalifikovaných odborníků, nebude se s nimi moci úspěšně vyrovnat.

Video Reportáž Jiřího Böhma
video

Reportáž Jiřího Böhma

„Bude tady tlak k vyšší efektivitě, jak na straně výroby, tak na straně spotřeby energií. Budou vznikat decentrální systémy, to znamená, že budou v budoucnu koexistovat nějakým způsobem ty centrální velké systémy s těmi decentrálními. Budou se dále zavádět obnovitelné zdroje,“ vyjmenoval jen některé ze změn, které Česko čekají, koordinátor výzkumu a vývoje společnosti ČEZ Aleš Laciok.

Energetici a politici se proto shodují, že s výchovou nových specialistů na energetiku je třeba urychleně začít. Větší důraz na technické vzdělání by se měl klást již od mateřské školky. Posílit by se měla i výuka technických oborů na vysokých školách. Tam v posledních letech energetických oborů významně ubylo, například pražské České vysoké učení technické mívalo tři takové obory, dnes mohou studenti navštěvovat jen jeden.

Napomoci řešení tíživé situace by podle Gajdůškové mohlo také vytvoření vrcholného koordinačního orgánu pro rozvoj energetiky. Iniciativa zespodu se podle ní již projevuje.