Jak se změnila pravidla vyplácení přídavku na dítě?

Praha - Přídavek na dítě je jednou ze sociálních dávek, o které se v minulých dnech často hovořilo v souvislosti s úspornými opatřeními. Nedávno vyšel ve Sbírce zákonů předpis, podle kterého by měly být přídavky na dítě zvýšeny o 50 korun. V tuto chvíli zase prochází schvalovacím procesem zákon, podle kterého by měly být přídavky na dítě opět sníženy. Jaká právní úprava tedy platí pro přídavek na dítě nyní a co se změnilo oprati loňsku?

V loňském roce měly nárok na přídavek na dítě rodiny s příjmem do 2,4 násobku životního minima, nyní se tento násobek zvýšil na 2,5násobek životního minima. Na přídavek na dítě tak dosáhne více rodin. Toto zvýšení platí zpětně od 1. července 2009.

Oproti loňsku se také zvýšila částka, která se započítává jako minimální příjem osob samostatně výdělečně činných, a to na částku 11 700 korun měsíčně. Z uvedené částky se vychází, pokud skutečný příjem osoby samostatně výdělečně činné je nižší než takto částka.

Výše přídavku na dítě zpětně od 1. července 2009 činí:

  • u dítěte do 6 let 550 korun
  • u dítěte od 6 do 15 let 660 korun
  • u nezaopatřeného dítěte do 26 let 750 korun


Na výše uvedenou částku budou úřady státní sociální podpory přídavky na děti teprve zpětně navyšovat. Pokud ovšem bude schválen tzv. Janotův balíček úsporných opatření, budou od ledna 2010 přídavek na dítě znovu sníženy o 50 korun, takže se vrátí na původní výši platnou do 1. července 2009.

Nezapomeňte si o přídavek zažádat

Stejně jako v minulých letech jsou do konce října 2009 rodiny s nezaopatřenými dětmi pobírající přídavek na dítě povinny doložit svůj měsíční příjem za rok 2008. Výši příjmu je třeba potvrdit na předepsaných tiskopisech, které jsou dostupné mimo jiné na webu ministerstva práce a sociálních věcí.