Za poslední roky přibylo téměř 160 tisíc zaměstnanců

Praha – Od roku 2000 do konce loňského roku stoupl v Česku počet zaměstnaných lidí o téměř 160 tisíc na 4,05 milionu lidí. V administrativě se počet pracujících zvýšil zhruba o dvě třetiny a téměř o pětinu vzrostl počet pracovníků v odvětví informací a komunikace. Naopak téměř třetina zaměstnanců ubyla v zemědělství, lesnictví, rybářství a v těžbě surovin. Došlo také ke snížení počtu lidí pracujících v peněžnictví a pojišťovnictví a jen mírně se snížil počet lidí pracujících ve stavebnictví.

Počet lidí pracujících v administrativě se zvýšil o dvě třetiny na 151 tisíc a téměř o pětinu na více než 90 tisíc vzrostl počet pracovníků v odvětví informací a komunikace. Z informací Českého statistického úřadu vyplývá, že došlo k výraznějšímu nárůstu zaměstnanců také v podnicích, které provádějí opravu a údržbu motorových vozidel. Ve zpracovatelském průmyslu se počet zaměstnanců zvýšil o více než 48 tisíc na 1,24 milionu lidí.

Naopak od roku 2000 se postupně snižoval počet pracujících v českém zemědělství, lesnictví a rybářství na necelých 120 tisíc. Výrazněji se během devíti let snížil i počet pracujících v odvětví těžby a dobývání surovin. V porovnání let 2000 a 2008 se snížily i počty lidí pracujících v peněžnictví a pojišťovnictví.

Mezi lety 2000 a 2008 se jen mírně snížil počet lidí, kteří pracují ve stavebnictví. V průběhu let však podle údajů statistiků jejich počet mírně rostl i klesal. K loňskému roku bylo ve stavebnictví zaměstnáno přes 270 tisíc lidí. Podobný vývoj i počty statistici zaznamenali i v odvětví dopravy a skladování.