Dva televizní poplatky z jednoho SIPA? Nelze!

Praha - Že musíme platit za televizi a rádio, to všichni víme. Přitom není důležité, jak často se na televizi díváme a jestli vůbec rádio někdy zapneme. Rozhodující je, jestli doma vlastníme televizní nebo rozhlasový přijímač. Povinnost platit nám totiž ukládá zákon. Kolik je nutno platit a jak a kde se k placení televizních a rozhlasových poplatků přihlásit jsme si vysvětlili v jednom z předchozích článků. Dnes podíváme na to, zda můžeme z jednoho SIPA platit televizní poplatek víckrát – třeba za sebe a ještě za příbuzného.

Na problematiku placení poplatku za televizi se nás ptala Jana Wünschová z Litoměřic. „Ze svého účtu platím SIPA dvě, jedno za sebe a svého syna, se kterým žiji ve společné domácnosti, a druhé za maminku, která sice bydlí jinde, ale nemá účet v bance,“ popsala svou situaci. Paní Wünschová by ale ráda obě SIPA převedla na jedno. Se svým požadavkem se obrátila na Českou poštu. Podle sdělení pošty se obě SIPA sice spojit dají, na jedno jméno ale prý nelze platit dva televizní poplatky.

„Tento postup nechápu,“ uvedla paní Wünschová. „Jiné poplatky, jako například plyn, voda a elektřina je možné platit zdvojeně, tak proč ne také poplatky za televizi,“ diví se čtenářka.

SIPO s ČT se řídí zvláštní smlouvou

Na rozdíl od ostatních organizací, které vstupují do SIPO, jako je například ČEZ, pojišťovny, RWE, atd. se poplatky Českému rozhlasu a České televizi neřídí obchodními podmínkami pro SIPO, ale smlouvami s Českým rozhlasem a Českou televizí. Tyto postupy upravuje zákon 348/2005 sbírky o rozhlasových a televizních poplatcích.

„Na jedno spojovací číslo SIPO je možno přihlásit a hradit pouze jeden poplatek pro Český rozhlas a jeden poplatek pro Českou televizi,“ uvedl ředitel odboru komunikace České pošty Ivo Mravinac. Tento postup vyplývá z toho, že zákon zná jen poplatníka, tedy vlastníka přijímače. Český rozhlas i Česká televize vedou evidenci poplatníků, tj. fyzických nebo právnických osob. “Fyzická osoba platí poplatek pouze jedenkrát, i když má více přijímačů. Poplatky za Český rozhlas a Českou televizi se proto nemohou sdružovat na jedno SIPO, některá fyzická osoba by totiž platila více poplatků, některá nic, tedy by to nepřijal systém evidence poplatníků," upřesnil Mravinac.

„Pošta má pravdu, na jednom předpise SIPO lze opravdu hradit pouze jeden televizní poplatek,“ potvrdil vedoucí správy a vymáhání televizních poplatků České televize Petr Javorský. „Druhý poplatek (nebo oba) může paní Wünschová hradit jako přímý poplatník na účet České televize,“ dodal.

Paní Wünschové tedy nezbývá nic jiného než se k placení televizního poplatku přihlásit přímo u České televize. Přihlásit se lze prostřednictvím internetu nebo písemně na adrese České televize. Česká televize na požádání zašle formulář k přihlášení. „V tomto konkrétním případě se bude jednat o změnu v evidenci, tj. převod z poplatníka SIPO na přímého poplatníka,“ doplnil Javorský.

Logo České televize
Logo České televize