Češi zateplují jako o život, na západě už mají hotovo

Praha – V Praze v tuto chvíli zasedá Evropská asociace pro zateplovací systémy. Naše hlavní město si asociace vybrala, protože se Česká republika řadí se svojí roční produkcí izolačních systémů určených k zateplování budov na první místo v Evropě. Dnes se zasedání bude zabývat tím, jak vybrat kvalitní materiály a dobře zateplování provést. Teorie se ale s realitou v Česku neshoduje. Investoři si jako hlavní kritérium kladou ceny, a to i na úkor kvality. Novela zákona o hospodaření s energií, která vstoupila v platnost na začátku roku, měla přimět majitele, aby hospodařili a i stavební firmy měly používat takové materiály, které povedou k úsporám. Opak je ale pravdou.

České prvenství v rámci Evropy souvisí především s tím, že se v Česku začalo zateplovat až koncem 90. let. Státy západní Evropy přitom domy zateplují už od roku 1975. V tomto ohledu tedy máme co dohánět. V současnosti totiž máme 150 milionů metrů čtverečných stěn, které neodpovídají požadavkům specifikací, které v České republice jsou.

Nekvalitní zateplení přináší menší úspory a větší problémy

Video Češi zateplují jako o život, na západě už mají hotovo
video

Češi zateplují jako o život, na západě už mají hotovo

Češi zateplují jako o život, na západě už mají hotovo

12.3.2010

Rozhovor s Milanem Machatkou

Podpora zateplování

Nekvalitní zateplení má přitom zásadní dopad na majitele budovy. Ten totiž nedostatky zjistí až po několika topných sezonách, a to na svých účtech za energie. V souvislosti s použitím nekvalitních materiálů nebo se špatným provedením zateplení se může objevit i vlhkost, plísně či různé deformace. Na všechny tyto problémy však majitel většinou přijde až po vypršení záruční lhůty. Takovým následkům však může zamezit technické a stavební dozorování investora při provádění zateplovacích prací a především dobrý výběr pracovníků.

Předseda Cechu pro zateplování budov v ČR Milan Machatka

„Chci jenom poukázat na to, že se pro zateplování budov iniciovalo osvědčování stavebních firem z hlediska jejich odborné způsobilosti provádět zateplování. Pokud tato firma projde auditem, který děláme spolu s nezávislou osobou, což je Technický a zkušební ústav stavební, tak dostane osvědčení právě o té odborné způsobilosti, a investor tak má možnost vybrat si firmu, která má určitě více předpokladů ke kvalitnímu provádění než firma, která tato osvědčení nemá.“

Existují ale i jiné nástroje, které napomáhají investorům v dobrém výběru výrobku. Jde například o průkaz shody s evropskými požadavky nebo kvalitativní třída A od Cechu pro zateplování budov v ČR. Tento rok má taktéž vyjít publikace, pomocí které se bude moci stavební veřejnost zorientovat v problematice. Vydá ji právě Evropská asociace pro zateplovací systémy.

Zateplování se vyplatí

Zateplení se ale vyplatí i v případě, že je provedeno nekvalitně nebo je použit méně kvalitní materiál. Například zateplení budovy mateřské školky již po dvou letech může přinést úspory v řádech statisíců korun. Obvyklá návratnost celé investice se pohybuje mezi 10 a 15 lety. Ideální ale je, pokud se investice vrátí do 10 let. K tomu napomáhají dotační tituly, které tlačí na zkvalitňování zateplování a právě na snižování doby návratnosti.

Krize snížila odběr kdysi oblíbeného polystyrenu

Pěnový polystyren, který se používá především na zateplení budov, už nejde tolik na odbyt jako v minulosti. Jeho spotřeba totiž poprvé od roku 2000 klesla - meziročně o víc než 9 procent na 50 tisíc tun. Z výsledku viní výrobci nejen hospodářskou krizi, ale taky pomalý start dotačních programů Zelená úsporám nebo Nový panel. Přesto výrobci tyto projekty nezatracují. „Očekáváme od těchto dvou programů v 2010 významnou podporu při spotřebě,“ řekl předseda sdružení EPS Pavel Zemene.

Dotační program Zelená úsporám funguje už skoro rok. Nastartován byl za daleko přísnějších podmínek, než jaké platí dnes – zmírnila je totiž hospodářská krize. Potenciál úspor je přitom značný. Mohou ušetřit 20 až 30 procent energií, čehož si investoři všímají. „V současné době táhnou ten zájem hlavně ti menší investoři, jako je zateplování rodinných domů, my čekáme až přijde ta velká vlna žádostí o zateplování panelových domů,“ vysvětlila mluvčí ministerstva životního prostředí Klára Roubíčková. Program Zelená úsporám bude platit až do konce roku 2012.

Zateplování domu
Zateplování domu