Zeman: Českou ekonomiku mohou zachránit jen investice

Praha - Druhou část fóra Zlaté koruny s názvem (Ne)zaměstnanost v době krize zahájil bývalý premiér české vlády Miloš Zeman. Své vystoupení nazval „Co po nás zůstane?“ a zabýval se v něm dle jeho názoru hlavním ukazatelem ekonomické prosperity, kterým podle něho není růst hrubého domácího produktu či podíl zadlužení na HDP, ale míra nezaměstnanosti. Převážná část jeho projevu byla zaměřená na možnosti východiska z krize, kterým jsou prý investice.

Ekonom Miloš Zeman:

„Žijete-li nad poměry, ať už vláda nebo obyvatelstvo, hrubý domácí produkt roste a vy jásáte. A někde dole tiká časovaná bomba, která se jmenuje státní dluh nebo deficit státního rozpočtu. Tady se jásalo nad tím, že od roku 2003 do nedávné doby náš hrubý domácí produkt rostl o 5 až 6 procent ročně. Současně ovšem došlo k výraznému zvýšení tempa růstu deficitu státního rozpočtu. Položme si proto otázku, zda neexistuje kauzální vztah mezi mírou zadlužení a růstem hrubého produktu.“

Zeman se v rámci své prezentace tedy zamýšlí nad tím, zda je ekonomický růst dosažený za cenu vyššího zadlužení skutečně užitečný. Navíc uvádí Lotyšsko jako příklad, kdy podíl zadlužení na HDP ve výši 15 procent nepoukázal na problémy, do kterých se později v souvislosti s krizí země dostala. Za lepší a komplexnější ukazatel lze podle Zemana považovat míru nezaměstnanosti.

Investice jsou jedinou správnou cestou z krize

Podle Zemana je třeba lidem připomenout, z čeho se skládá hrubý domácí produkt, který je dnes považován za hlavní ukazatel zdraví ekonomiky. Jeho nejvýznamnější položkou je již tradičně spotřeba, hned v jejím závěsu jsou investice jako tvorba hrubého fixního kapitálu a na závěr se na HDP podílí i čistý export a nepředvídatelná změna zásob.

Řešením je podle Zemana upuštění od „konzumeristického“ hodnotového základu a orientace na vyšší investice, především do vzdělání. Ty totiž zvýší zaměstnanost, a přispějí tak k ozdravení ekonomiky. Jen investice totiž podle ekonoma dokáží absorbovat podstatné množství pracovní síly. Naopak třinácté důchody nebo šrotovné ničemu nepomůžou.