Energetika dělá těžkou hlavu nejen politikům

Praha – Energetika se stává politickým tématem číslo jedna. Posílení bezpečnosti dodávek a větší nezávislost na externích zdrojích tak byly hlavním tématem politiků i energetiků na Desátém energetickém kongresu v Praze. Energetická bezpečnost je jednou ze strategických otázek fungování státu, tvrdí politici.

Premiér Jan Fischer:

„Politika si v oblasti energetiky musí klást otázku nikoli, co bude v příštím období, ale co nastane v průběhu příštích let.“

Velkým problémem může být brzy nedostatek tepla. Mnoha teplárnám totiž končí kontrakty na hnědé uhlí už v roce 2015 a může se stát, že zhruba jeden milion obyvatel bude ohrožen na dodávkách tepla. „Kontakty na dodávky hnědého uhlí jsou postupně ukončovány, první už byly ukončeny v prosinci loňského roku. Kontrakty jsou jenom jednoroční, což je absolutní problém se zárukou dodávky paliva a taky cenotvorbou,“ vysvětluje náměstek ministra průmyslu Tomáš Hüner.

Video Reportáž Jiřího Böhma
video

Reportáž Jiřího Böhma

Senátor ODS Alexandr Vondra:

„Je to o naší svobodě a nezávislosti, o tom, že nebudeme předmětem vydírání.“

Podle expertů se proto bude nadále zvyšovat význam jádra, ale i dokonaleji zpracovaných obnovitelných zdrojů. „Perspektivu skutečně vidím v té pěstované biomase nebo speciální fytomase v reaktorech s nízkými energetickými vstupy,“ říká Josef Zbořil z Evropského hospodářského a sociálního výboru. Tyto moderní technologie jsou ale stále v plenkách a čeká je ještě dlouhý vývoj, než budou v praxi využitelné.