Zadávání veřejných zakázek bude transparentnější

Praha - Poslanecká sněmovna dnes v závěrečném hlasování schválila novelu, která má zajistit účinnější dohled nad zadáváním veřejných zakázek. Poslanci do vládní novely vložili řadu návrhů, od kterých si slibují průhlednější zadávání a hodnocení veřejných zakázek. Zadavatelé budou muset mimo jiné zveřejňovat všechny informace o výběrovém řízení na internetu. Uchazeči budou muset předkládat informace o tom, kdo vlastní jejich firmy. Novelu nyní posoudí Senát.

Kvalifikace se bude prokazovat pouze kopiemi, následně před podpisem smlouvy může zadavatel požadovat po vítězi originály dokladů. V rámci zjednodušení se má změnit také doručování. Nově má být vázáno na odeslání, nikoli na doručení písemností. Vládní novela také původně přišla s návrhem na zřízení černé listiny firem, které se nebudou moci ucházet o státní zakázku, pokud předtím lhaly o své kvalifikaci. Tuto úpravu už ale sněmovna schválila loni v jiné novele na návrh předsedy sněmovny Miloslava Vlčka (ČSSD). Sněmovna ji proto z této novely vyřadila.

Předkladatelé návrhu si od něj slibují také zvýšení transparentnosti výběru dodavatelů. Ve zjednodušeném podlimitním řízení bude totiž zadavatel povinen hodnotit všechny došlé nabídky. V rámci zprůhlednění bude upraven i institut losování. Poslanci schválili návrh Oldřicha Vojíře (ODS), aby na losování výherců přímo dohlížel notář, a ne aby jen dosvědčoval jeho výsledky.

Video Reportáž Veroniky Kubíčkové
video

Reportáž Veroniky Kubíčkové

Reportáž Veroniky Kubíčkové

E: 19.3.2010

Vstup Alice Schinabekové

Rozhovor s Tomášem Kramárem

Zveřejnění výběrových řízení na internetu protlačila Strana zelených

Zelení mimo jiné navrhli, aby se veškeré informace o výběrových řízeních zveřejňovaly na internetu, aby uchazeči museli dokládat vlastnickou strukturu nebo museli předkládat seznam osob, u nichž hrozí konflikt zájmů. Na většinu jejich návrhů sněmovna přistoupila. Patří mezi ně požadavek, aby uchazeč předkládal seznam zaměstnanců, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a mohli ve svých pozicích rozhodovat o veřejných zakázkách.

Předseda zelených Ondřej Liška se divil, proč ministerstvo pro místní rozvoj vyjádřilo nesouhlas s některými návrhy, které měly zprůhlednit zadávání zakázek. Ministr Rostislav Vondruška to vysvětlil tím, že ministerstvo nemohlo přijmout návrhy poslanců ze druhého čtení, protože nemělo dostatek času prověřit, zda nejsou v rozporu s platnými zákony.

Předseda hospodářského výboru Vojíř poukázal na to, že pokud budou muset uchazeči prokazovat vlastnickou strukturu, nebude nutné rušit institut anonymních akcií na doručitele. S tím ale nesouhlasili sociální demokraté, kteří naopak na zrušení anonymních akcií trvají a takový návrh už ve sněmovně předložili.

Zadavatelé budou muset při nákupu aut brát ohled na ekologické parametry

Součástí dnes přijatých změn je i návrh sněmovního výboru pro veřejnou správu. Tento výbor na návrh ministerstva pro místní rozvoj prosadil do zákona, aby veřejní zadavatelé při nákupu aut povinně brali ohled na jejich ekologické parametry. Sněmovna naopak nepřijala návrh místopředsedy kontrolního výboru Libora Ježka (ODS), který navrhoval, aby členové hodnotících komisí nesli za svá doporučení odpovědnost. Pokud by zanedbal své povinnosti a zadavatel nevybral nejlepší nabídku, hrozila by mu až stotisícová pokuta.

Sněmovna naopak schválila změnu jeho stranického kolegy Václava Mencla týkající se porot, které hodnotí a posuzují nabídky. Zákon nově stanoví, že většina členů těchto porot nebude smět být v trvalém obchodním vztahu a nesmějí být zadavatelovými zaměstnanci. Dalším úspěšným návrhem je nové pravidlo, aby si zadavatel a uchazeč vyměňovali písemnosti prostřednictvím datových schránek, pokud je musí ze zákona zřizovat. Autorem tohoto návrhu byl rovněž občanský demokrat Jaroslav Krupka.