Úskalí osobního bankrotu

Praha – Insolvenční řízení může být pro dlužníka rozumnou cestou, jak se dostat z nadměrných dluhů. Postup, jak se insolvenční řízení zahajuje a jak probíhá, jsme již probírali v minulém článku. Protože je ale řízení lidově nazývané osobní bankrot nesmírně složitou záležitostí, podívejme se ještě na možná úskalí, která mohou jeho průběh narušit a dlužníkovi zabránit v tom, aby se dočkal úspěšného oddlužení.

Soud zkoumá při schválení insolvenčního návrhu poctivý či nepoctivý záměr dlužníka. Plným výčtem však není vymezeno, co vše je možné za nepoctivý záměr stanovit, proto mají soudci volené pole působnosti pro zkoumání konkrétní situace každého člověka. Nepoctivý záměr soud konstatuje zejména, když shledá, že žadatel byl v posledních pěti letech odsouzen za majetkový nebo hospodářský trestný čin. Konstatuje jej také, jestliže zjistí, že dlužník prošel v posledních pěti letech jiným insolvenčním řízením (přihlédne se k jeho výsledku). Paleta možností, ze kterých soudce vydedukuje nepoctivý záměr je však mnohem širší a závisí na konkrétní kauze – dlužník zatajuje příjem, zatajuje majetek atd.

Insolvenční řízení taktéž bude zamítnuto, jestliže dlužník už v minulosti u soudu v téže věci nepochodil. Návrh nelze podat podruhé.

Oddlužení může být soudem odmítnuto také tehdy, když soudce konstatuje, že dlužník přistupuje k insolvenčnímu řízení lehkomyslně a nedbale. Posouzení toho, co je za lehkomyslné a nedbalé možno považovat, zákon znovu nedefinuje. Nejčastěji se jedná o nedostatečnou spolupráci s insolvenčním soudcem a včasné nedoplnění insolvenčního návrhu.

Důvodem pro zamítnutí oddlužení ale není situace, kdy je žadatel nezaměstnaný. Zákon ale praví, že dlužník je povinen vykonávat výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný musí usilovat o získání práce. To je nutno věrohodně doložit. Na paměti ale musí mít dlužník také to, že soudce předem zkoumá, zda je dlužník schopen v následujících pěti letech vydělat tolik, aby umořil alespoň třicet procent všech dluhů. Pravděpodobné proto je, že nezaměstnanému nebude oddlužení povoleno, nelze ale vyloučit opak.

Soud může zrušit už běžící řízení

Soud může oddlužení také v kterémkoli okamžiku zrušit (bylo-li dříve schváleno), když zjistí, že dlužník zatajuje příjmy, zatajuje majetek, odmítne dědictví, zatají výhru v loterii, ztratí zaměstnání a nehledá si nové atd., tj. kdykoli, když vyjde najevo onen již zmíněný „nepoctivý“ záměr.

Proti rozhodnutí soudu o nepovolení oddlužení se může odvolat pouze dlužník, nikdo jiný. Nemůže tak učinit například věřitel ani jiná osoba.

Formulář úřadu práce
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24