Propouštění na železnici se prodražuje, vládní odchodné nestačí

Praha - Propouštění na železnici se státu oproti očekávání zřejmě prodraží. Peníze ve vládou schváleném sociálním programu pro železničáře jsou vyčerpány, na odchodné všem propouštěným však chybí jen letos zhruba 120 milionů korun. Ministr dopravy Gustav Slamečka chce proto požádat vládu o peníze z vládní rozpočtové rezervy. Ve střehu jsou také odbory, které se obávají o osud propouštěných zaměstnanců.

Vládní sociální program se týká třech organizací, Správy železniční dopravní cesty, Českých drah a ČD Cargo. Před třemi lety vláda vložila do programu na léta 2008 až 2010 celkem 684 milionů korun, tehdy se přitom počítalo s propuštěním 3 910 lidí. To znamená, že jeden odcházející zaměstnanec by si odnesl v průměru 175 tisíc korun.

Aktuální čísla ale vypadají jinak. Počet propuštěných v uvedeném období je 4 150 a potřebné prostředky na jejich vyplacení odhaduje ministerstvo dopravy na 782 milionů korun. Průměrná částka na jednoho propuštěného železničáře se tak zvýšila na 188 tisíc korun.

Ministerstvo dopravy: Vyšší potřeba peněz je pochopitelná

„Jsme toho názoru, že vzhledem k růstu průměrných mezd a dalším inflačním aspektům je navýšení prostředků na jednoho uvolněného pracovníka ve výši 0,8 procenta v plné míře akceptovatelné,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka. Před třemi lety přitom ministerstvo počítalo s tím, že se schválený program zřejmě nevyčerpá.

Kde vzít další peníze?

Ministr Slamečka plánuje získat peníze z vládní rozpočtové rezervy, necelou polovinu chybějících prostředků má v resortním rozpočtu. Ministerstvo dopravy se přitom odvolává na skutečnost, že v minulých obdobích se prostředky nečerpaly v plné výši. V roce 2008 se nevyčerpalo zhruba 80 milionů korun, od loňska jsou však výdaje vyšší než očekávané.

Vývoj pozorně sledují odbory, které na tvorbě sociálního programu spolupracovaly. „Samozřejmě nás to straší, my už jsme to urgovali v rozpočtovém výboru,“ informoval předseda Odborového sdružení železničářů Jaroslav Pejša. Odboráři prý chtějí pouze peníze, které se uspořily v minulých letech.

Takzvaný Doprovodný sociální program schválila vláda poprvé koncem 90. let minulého století v souvislosti s přeměnou tehdejší státní organizace České dráhy. Program se týká vybraných osob, jejichž odchod souvisí s transformací. Podmínkou pro vyplacení peněz je také například určitý počet odpracovaných let na železnici. Politici schválení programu zdůvodňovali úzkou specializací železničářů, která jim ztěžuje další pracovní uplatnění.

Gustáv Slamečka
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24