Investiční pobídky se Česku vyplatily, vydělaly 230 miliard

Praha – Investiční pobídky, které Česko uplatňuje od roku 1998, se mu vyplatily. Vydělaly 230 miliard korun a vytvořily přes 300 tisíc pracovních míst. Stát tuzemským a zahraničním investorům poskytl podporu v celkové výši 30 miliard korun, na firemních daních a odvodech za zaměstnance pak od těchto společností a jejich dodavatelů vybral 260 miliard korun. Takové informace dnes poskytla studie poradenské společnosti Deloitte.

Německé firmy získaly pobídek nejvíce

Nejaktivnějšími firmami v oblasti pobídek se staly německé. České společnosti jsou však v jejich závěsu, získaly bezmála čtvrtinu všech přislíbených pobídek. Investiční pobídky do roku 2008 čerpalo celkem 486 projektů, do kterých investoři vložili 357 miliard korun.

Česko od roku 1998 poskytuje pobídky ve formě slevy na daních z příjmů právnických osob, finanční podpory nových pracovních míst, školení a rekvalifikace. Jejich součástí je také poskytnutí pozemku vybaveného infrastrukturou a převod pozemku ve vlastnictví státu za zvýhodněnou cenu.

Generální ředitelka CzechInvestu Alexandra Rudyšarová

„Každá jedna koruna poskytnutá jako investiční pobídka se tak do státního rozpočtu vrátila víc než 8,5násobně.“

Investiční pobídky významně přispěly k růstu ekonomiky. „Podle průzkumu společnosti KPMG investiční pobídky ovlivnily rozhodování investorů o umístění investic. Pouhých 27 procent investic by přišlo bez investičních pobídek. Téměř třetina investorů uvedla, že investiční pobídky měly zásadní vliv na jejich rozhodování,“ uvádí Jan Linhart ze společnosti KPMG ČR.

Hodnota přímých zahraničních investic mířících do Česka prostřednictvím agentury CzechInvest však v posledních letech klesá. Hlavní podíl na nich totiž v současnosti mají investice zaměřené na výzkum, vývoj a služby, které jsou finančně méně náročné.

Příliv zahraničních investic do ČR
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24