Co zakáže stavební úřad, povolí autorizovaný inspektor

Praha – Česká města si nemohou zvyknout na novinku ve stavebním zákoně. Jde o autorizované inspektory. Zákon ho definuje jako certifikovaného odborníka, který za peníze přebírá část práce stavebního úřadu a může vydávat stavební povolení. Jenže existují i případy, kdy úřad stavební povolení nevydá, ale inspektor ano. Otázkou tedy zůstává, kdo má pravdu.

Autorizovaným inspektorem se může stát každý, kdo má autorizaci prvního stupně, tedy je autorizovaným inženýrem či autorizovaným architektem. Dále musí prokázat 15letou praxi v oblasti projektování či realizace staveb. V neposlední řadě se takový člověk musí podrobit zkoušce, která testuje jeho legislativně-právní znalosti a schopnost vyřešit konkrétní projekt. Může jít například o udělení certifikátu, na jehož základě může investor zahájit stavbu.

Od začátku roku 2007, kdy v Česku začala platit novela stavebního zákona, však ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo 10 stížností na práci inspektorů. Mluvčí ministerstva Martin Ayrer však funkci brání s tím, že v jiných státech už investoři dobře fungují a u nás jde o novinku, která se musí ještě vyladit.

Video Rozhovor s Miloslavem Pavlíkem a Martinem Ayrerem
video

Rozhovor s Miloslavem Pavlíkem a Martinem Ayrerem

V Semilech inspektor povolil to, co město zakázalo

Příkladem stížnosti může být problém ze Semil. Investor tam chce údajně zbourat starou továrnu a postavit obchody. Stavební úřad povolil jen částečnou demolici, firma však bourá vše, a to právě díky certifikátu od autorizovaného inspektora. Miloslav Pavlík, první autorizovaný inspektor v Česku, vidí pochybení v nejednoznačném vymezení možnosti demolice na straně města nebo na straně inspektora. Ministerstvo pro místní rozvoj případ přezkoumává.

Prostor pro korupci však neexistuje

Nabízí se otázka, zda u takového zdvojování funkcí nemůže docházet ke korupci. Studie Světové banky však vidí zavedení funkce jako krok k odstranění korupce. I na spříznění investora s inspektorem stavební zákon myslí. „Autorizovaný inspektor nesmí přijmout tuto práci, pakliže je na tom aktivně závislý. To znamená, jestli investorem není někdo z jeho rodiny, jestli se nepodílel na projektové dokumentaci nebo nevykonával inženýring pro toho investora,“ uvádí Pavlík.

Práci inspektorů navíc kontroluje právě ministerstvo pro místní rozvoj. Zatím však žádný inspektor nebyl odvolán. Způsob, jak by k odvolání mohlo dojít popisuje Ayrer: „Je to kárné řízení a návrh na ministra pro místní rozvoj, aby odvolal příslušného autorizovaného inspektora.“

Přihláška na složení inspektorské zkoušky
Přihláška na složení inspektorské zkoušky
Více fotek
  • Přihláška na složení inspektorské zkoušky autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1542/154138.jpg
  • Ze stavby autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1542/154139.jpg