Nová vyhláška má odstranit spekulace při připojování do soustavy

Praha - V dubnu začne platit nová vyhláška zpřísňující podmínky připojování nových slunečních a větrných elektráren. Předpis, který představil Energetický regulační úřad, by měl omezit spekulativní žádosti, které blokují kapacitu elektrické sítě. Kvůli možnému přetížení přestaly distribuční společnosti v únoru k žádostem vydávat kladná stanoviska.

Ode dneška patří mezi nejdůležitější podmínky pro získání kladného stanoviska pro připojení nových fotovoltaických elektráren k elektrizační soustavě v Česku předložení harmonogramu výstavby projektu a zaplacení zálohy za rezervaci potřebné kapacity v přenosové síti. Mezi další podmínky nové vyhlášky patří vyžadovaný souhlas majitelů pozemků nebo nemovitostí, kde se má zařízení nacházet.

Do žádostí bude moci zasahovat i stavební úřad

Žadatelé budou muset také získat souhlas stavebního úřadu, že plánovaná instalace není v rozporu s platným územním plánem. Vyhláška by tak měla odstranit velkou část spekulativních žádostí, které blokují kapacity v přenosové nebo distribučních soustavách pro nově připojované zdroje.

Naopak podle předsedy ERÚ Josefa Fiřta vyhláška nemá trestat seriózní podnikatele, kteří usilují o připojení elektráren, ale postihnout ty subjekty, které kapacity sítě blokují spekulativně míněnými žádostmi: „Energetický regulační úřad pevně věří, že novelizovaná vyhláška přispěje ke zvýšení transparentnosti celého procesu připojování nových výroben a odběrných míst zákazníků k elektrizační soustavě a zároveň přispěje k rychlému ustálení situace v oblasti připojování fotovoltaických zdrojů.“ Dalším krokem, který má pomoci zabránit spekulativním investicím do fotovoltaiky, je novela nedávno schválená Poslaneckou sněmovnou, která ERÚ umožní v budoucnu zlevňovat výkupní ceny elektřiny ze slunce o více než pět procent za rok.

Výstavba fotovoltaických elektráren v Česku se pro podnikatele stala vyhledávanou investicí kvůli vysokým výkupním cenám, ale prudký nárůst výrobních kapacit obnovitelných zdrojů energie zároveň vyvolal obavy energetiků, zda rozvodná síť je schopna takové množství elektřiny pojmout. ČEPS proto vyzval distribuční společnosti, aby přestaly udělovat kladná stanoviska k žádostem o připojení nových solárních a větrných elektráren do sítě.

Solární panely
Solární panely