První čtvrtletí přineslo 95procentní nárůst insolvencí

Praha - V prvním čtvrtletí letošního roku bylo podáno o 95 procent více insolvenčních návrhů než ve stejném období loni, konkrétně šlo o číslo 3339. Za prudkým růstem návrhů na insolvenci stál rozmach návrhů na osobní bankrot, který byl ve srovnání s loňským prvním čtvrtletím více než trojnásobný. Informaci přinesla společnost Creditreform s tím, že nejvyšší historické počty insolvenčních návrhů byly zaznamenány v březnu.

Ve srovnání s prvním čtvrtletím 2009 se zvýšily firemní insolvenční návrhy o 18,7 procenta na 2044. Největší podíl insolvenčních návrhů mají obchodní a stavební firmy. Z hlediska jednotlivých regionů jich bylo nejvíce v Praze (272), Jihomoravském kraji (174) či Moravskoslezském kraji (157).

Polovina insolvencí končila prohlášením úpadku

Prohlášením úpadku končila zhruba polovina insolvenčních návrhů u právnických osob. Řešení úpadku je možné buď konkurzem, nebo reorganizací. Konkurzů bylo za první čtvrtletí 2010 prohlášeno 433, což znamená nárůst o 22 procent proti prvnímu čtvrtletí 2009. Podíl schválených reorganizací na celkovém počtu firem v úpadku je nyní minimální. Od ledna 2008 byla reorganizace povolena u 26 firem, z toho šesti v roce 2008, 16 v roce 2009 a v prvních třech měsících 2010 se jednalo o čtyři.

U fyzických osob pak růst insolvenčních návrhů předčil očekávání. Únorový meziroční nárůst o 192 procent byl v březnu opět překonán, když činil 264 procent. O oddlužení požádalo v březnu 747 osob, což je opět nejvyšší číslo od platnosti nového insolvenčního zákona. Ve 463 případech bylo oddlužení povoleno. Oddlužení se děje buď formou zpeněžení majetku dlužníka, nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během pěti let splatit věřitelům alespoň 30 procent dluhu. Konkurz je prohlašován tehdy, pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením.