Lidí bez nároku na důchod přibývá

Praha – Počet případů, kdy lidé nemají nárok na důchod, i když mají odpracovaná léta, roste. Jednoznačným důvodem často bývá, že nesplnili zákonnou podmínku potřebné doby pojištění. Vyplývá to z vyjádření České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Zároveň se zvyšuje počet lidí, kteří si nejsou jisti, kolik let z doby důchodového pojištění mají splněno. Řešením je zjištění stavu informativního osobního listu důchodového pojištění, který jim na požádání zdarma zašle ČSSZ.

Konkrétní čísla, kolik lidí nemá v současné době nárok na důchod, je podle mluvčího ČSSZ Kamial Vařeky těžké získat. Řešením je podle něj informativní osobní list důchodového zabezpečení. Na něm jsou uvedeny údaje, ze kterých ČSSZ vychází při rozhodování o nároku na důchod a o jeho výši. Každý by si měl po jeho obdržení zkontrolovat, zda údaje odpovídají skutečnosti.

Kamil Vařeka, mluvčí ČSSZ

„Na ústředí ČSSZ i naše pracoviště v celé republice se obrací stále více lidí s žádostí o vysvětlení, proč jim nevznikl nárok na důchod.“

Lidé by si měli ohlídat, zda neexistují doby pojištění či vyměřovací základy, které pojištěnec sice ve skutečnosti získal, avšak v přehledu nejsou uvedeny třeba proto, že tehdejší zaměstnavatel nesplnil oznamovací povinnost vůči ČSSZ. Pokud chybějící dobu lidé odpracovali, avšak v ČSSZ o ní chybí záznam, je vhodné, aby se obrátili na svého tehdejšího zaměstnavatele a požádali jej o zaslání evidenčního listu ČSSZ.

Zaměstnavatel má oznamovací povinnost vůči ČSSZ

V případě, že to zaměstnavatel odmítne, příslušná okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) u zaměstnavatele sama zabezpečí splnění jeho povinnosti. OSSZ rovněž může pomoci při zjištění adresy archivu u zaniklých zaměstnavatelů nebo poradit, jakým dalším možným způsobem lze při podání žádosti o důchod chybějící dobu zaměstnání prokázat.

Pokud si chybějící dobu ale lidé neodpracovali, je nutné ji buď nadělat, nebo doplatit dobrovolným důchodovým pojištěním. Množství lidí, kteří mohou využít druhou možnost, se přitom od 1. ledna 2010 zvýšilo. Zatímco doposud bylo možné dobrovolné důchodové pojištění využít pro studium po uplynutí prvních šesti let studia po dosažení věku 18 let, pro nezaměstnanost, pro dlouhodobou dobrovolnickou službu, pro zaměstnání v cizině a pro činnost na území ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, nyní se vztahuje například i na dobu pobytu v cizině po boku partnera pracujícího v diplomatických službách nebo pro celou dobu studia bez šestiletého omezení.