Roční mzda guvernéra ČNB Tůmy: 3,8 milionu korun čistého

Praha - Post guvernéra České národní banky v loňském roce vynesl Zdeňku Tůmovi téměř 3,8 milionu korun čistého, přitom jeho hrubá mzda představovala zhruba 382 000 korun měsíčně. Na „mzdovém žebříčku“ se hned za ním umístili oba viceguvernéři Mojmír Hampl a Miroslav Singer s částkami blížícími se 3,1 milionu korun. Nejen výplaty na vysokých postech banky uvádí zpráva o výsledku hospodaření ČNB za loňský rok, kterou má nyní projednat Poslanecká sněmovna.

V loňském roce obdrželi ostatní členové bankovní rady v čisté mzdě kolem 2,5 milionu korun. Průměrná hrubá mzda zaměstnanců centrální banky loni vzrostla o pět procent na 48 776 korun měsíčně. Průměrná mzda loni v celé ČR představovala 23 598 korun. ČNB zaměstnávala v průměru 1 471 lidí v přepočtu na plné úvazky a na jejich mzdy vynaložila téměř 861 milionů korun. Víc než tři desítky milionů korun šly na školení zaměstnanců, například na kurzy a semináře v zahraničních centrálních bankách nebo na kurzy IT pro specialisty.

Provozní náklady ČNB přesáhly celkem dvě miliardy korun a kromě mezd si vyžádaly například 764 milionů korun na provoz objektů a zařízení. Banka vykázala za rok 2009 zisk 18,5 miliardy korun, předloni to bylo 29,1 miliardy korun. ČNB ale již dříve uvedla, že využije zisk ke snížení neuhrazené ztráty z let předchozích.

Podle ústavy plní ČNB roli centrální banky země a vykonává dohled nad finančním trhem. Hospodaří s majetkem, který jí svěřil stát. Nejvyšším řídicím orgánem ČNB je bankovní rada, jejímiž členy jsou guvernér, dva viceguvernéři a čtyři vrchní ředitelé. Všechny členy bankovní rady jmenuje prezident republiky, a to na období šesti let.

Miroslav Singer
Miroslav Singer