Krize firmám taky pomohla

Praha - Hospodářská recese způsobila tuzemským firmám nemalé problémy, prokázala ale taky schopnost „ozdravit“ ekonomiku. Bezmála pro dvě třetiny českých podnikatelů měla krize vedle méně příjemných dopadů taky některé pozitivní důsledky. Ukázal to březnový průzkum Hospodářské komory, v jehož rámci odpovědělo 558 podnikatelů a představitelů malých, středních i velkých firem.

Přínosy recese přiznává 64 procent z oslovených firem. Jako hlavní pozitivum zmínila většina z nich zefektivnění výroby či poskytování služeb. Část podniků také zjistila, že je stejnou práci schopna vykonávat s menším počtem zaměstnanců. Někteří podnikatelé pak využili období hospodářského propadu k inovacím svých výrobků či nalezení nových trhů.

„Krize nastartovala v mnoha podnicích ozdravné a očistné procesy a přinutila je hledat nové a netradiční postupy. Proto jsme se rozhodli v rámci našeho nového projektu Krizi navzdory najít, ocenit a medializovat ty malé a střední firmy, které nejúspěšněji dokázaly na ekonomickou recesi zareagovat,“ uvedl prezident komory Petr Kužel.

Expertní záštitu nad projektem převzala mezinárodní auditorská společnost PricewaterhouseCoopers (PwC). Nejlepší firmy vybere v červnu porota složená z expertů komory, PwC, ostatních partnerů projektu a dalších významných hráčů z podnikatelského prostředí.