Mostecká teplárna United Energy je v insolvenci

Most - Mostecká teplárna United Energy se od dnešního dne nachází v insolvenčním řízení. Vyhlásil ho Krajský soud v Ústí nad Labem na návrh Litvínovské uhelné ze skupiny Czech Coal. Teplárna jí údajně dluží 119 milionů korun, konkrétně téměř 116 milionů za nezaplacené faktury z listopadu loňského až ledna letošního roku a až 3 miliony za úrok z prodlení. Návrh těžařů je dle teplárny neopodstatněný.

116milionová pohledávka vznikla dle Litvínovské uhelné v důsledku neuhrazení ceny v době splatnosti za uhlí dodané United Energy v listopadu a prosinci loňského roku. Úrok z prodlení údajně činí další tři miliony korun.

Insolvenci vlastník United Energy odmítá

Návrh na zahájení insolvenčního řízení Energetický a průmyslový holding (EPH), jehož je United Energy dceřiná firma, zásadně odmítá. „Nyní uplatněná pohledávka Czech Coal navíc již zanikla formou započtení,“ uvedl ředitel komunikace EPH Martin Maňák.

Krajský soud v Ústí nad Labem vyzývá věřitele, kteří chtějí uplatnit své pohledávky v zahájeném insolvenčním řízení dlužníka, aby u podepsaného soudu podali přihlášku na formuláři, který je zveřejněn Ministerstvem spravedlnosti na internetových stránkách portal.justice.cz.

Podle Maňáka pokračuje podáním insolvenčního návrhu spor o dodávkách uhlí mezi teplárnou a skupinou Czech Coal, do níž patří Litvínovská uhelná. Podání insolvenčního návrhu včetně výše pohledávky potvrdila mluvčí společnosti Czech Coal Gabriela Benešová: „Je to obchodní záležitost mezi oběma firmami.“

Spor se vleče zhruba čtyři roky a týká se obchodního vztahu Czech Coal a United Energy, která požadovala, aby soud nařídil uhelné firmě dodávat i nadále teplárně uhlí. Těžaři totiž v roce 2006 smlouvu s provozovatelem teplárny vypověděli. Důvodem bylo podle Czech Coal dlouholeté neplnění závazků ze strany United Energy, která pak napadla u soudu vypovězení smlouvy.

Spory o ceny uhlí

Czech Coal podle Maňáka přestal po podání výpovědi v roce 2006 smlouvu fakticky dodržovat a pod hrozbou přerušení dodávek uhlí jednostranně vnutil firmě United Energy krátkodobé, jednoroční kontrakty na dodávku uhlí s cenou vysoce převyšující úroveň průměrných tuzemských tržních cen. Od začátku letošního roku UE od Czech Coal už uhlí neodebírá.

„V důsledku odpírání dodávek uhlí ze strany Czech Coal a soustavného tlaku na razantní zvyšování cen uhlí byla UE nucena ukončit odběr uhlí od Czech Coal a zajistit si dodávky od jiných dodavatelů. V loňském roce proto s vynaložením vysokých nákladů vybudovala novou uhelnou skládku, od ledna se podařilo uzavřít smlouvu se třemi jinými dodavateli hnědého uhlí,“ uvedl už dříve Maňák.

Spory mezi oběma firmami jsou tedy dlouhodobé a týkají se ceny uhlí. United Energy v minulosti patřila do skupiny J&T. S J&T a s elektrárenským gigantem ČEZ svádí Czech Coal dlouhodobý souboj o podíl na energetickém trhu. Teplárna United Energy je dceřinou firmou Energetického a průmyslového holdingu, v němž má po dvou pětinách J&T a skupina PPF, zbylou pětinu vlastní Daniel Křetínský.

Těžba uhlí
Těžba uhlí
Více fotek
  • Těžba uhlí autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1382/138172.jpg
  • Důl zdroj: okd.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/106/10555.jpg