Většina Čechů netuší, s čím jim může pomoci finanční poradce

Praha – Ani v době doznívající krize, která řadu domácností přivedla do finančních těžkostí, nemají Češi příliš jasnou představu, co vlastně znamená finanční poradce a s čím jim může pomoci. Lidé navíc s finančními poradci často zaměňují pracovníky bank, kteří jim nabízejí produkty pouze svojí instituce. Vyplývá to z průzkumu společnosti Factum Invenio.

Výsledky průzkumu ukázaly, že 62 procent respondentů si spontánně nedokáže vybavit žádnou společnost poskytující kvalifikované finanční poradenství a za finanční poradce považuje pobočkové pracovníky bank a pojišťoven. „Ti jim ale nikdy nemohou poskytnout skutečně nezávislé poradenství,“ upozornil ředitel péče o klienty poradenské společnosti Partners Tomáš Prouza.

A právě Partners patří k firmám, které si lidé, jež mají o finančním poradenství povědomí, nejčastěji v souvislosti s ním vybaví. V průzkumu ji zmiňovalo 26 procent dotázaných. Na druhém místě se v povědomí lidí umístila poradenská společnost OVB, na kterou si vzpomnělo 17 procent dotázaných.

Na rozdíl od daňových poradců neexistuje pro finanční poradce žádná právní norma, která by určovala, co musí splňovat. Často jako poradci vystupují pracovníci bank, tedy prodejci. Obecně je ovšem přijímána definice, že finanční poradce je osoba, která nabízí produkty více finančních institucí.

Finanční poradce by měl klientům pomoci zorientovat se v džungli produktů na trhu a kvalifikovaně jim poradit, jaký způsob investice či jaký typ úvěru je pro ně nejvhodnější. Ani prověřenému poradci by ale neměli klienti věřit všechno. Informace, které od něj lidé získají, by měli považovat za odrazový můstek pro své rozhodování a ověřit si je například prostřednictvím internetu.

Znalost poradenských společností
Zdroj: Factum Invenio
Autor: Factum Invenio