Klaus vetoval novelu zákona o obchodování s emisními povolenkami

Praha - Novela zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů dostala od prezidenta Václava Klause červenou, dnes ji totiž vetoval. Zákon počítal s tím, že letečtí dopravci by od roku 2012 museli nakupovat emisní povolenky na skleníkové plyny způsobené jejich letadly. Podle Klause, který o kroku informoval na svých internetových stránkách, je sám cíl obchodování s tzv. emisními povolenkami - tedy údajné omezování produkce skleníkových plynů, dalším drastickým zásahem do ekonomické svobody s velmi pochybným zdůvodněním, neboť doktrína globálního oteplování, zejména pak její vědecká báze, fakticky zkrachovala.

Rozšiřováním této praxe na další a další komodity vzniká dle Klause stínový trh, jakási stínová měna s nejasnou likviditou, stínové pohledávky: „Jde o časovanou minu pod celou naší ekonomikou, což je v souvislosti s důsledky světové ekonomické krize mimořádně nezodpovědné. Uplatnění zákona bude kromě jiného znamenat také zdražování letenek, a tak i snižování konkurenceschopnosti českých firem na mimoevropském trhu.“

Již v minulosti dopravci uvedli, že tato situace povede ke zvýšení jejich nákladů. Podle ministerstva životního prostředí by ale dopravci dostávali do roku 2020 zdarma 85 procent povolenek a jen 15 procent nakupovali.

Václav Klaus

„I kdybychom brali doktrínu nutného snižování produkce CO2 vážně, pak je třeba připomenout, že emise tohoto plynu z letecké dopravy představují jen tři procenta z celkových emisí v Evropské unii. Jinými slovy: cena za tento demonstrativní politický krok a jeho dopady na naši ekonomiku jsou zcela nepřiměřené jeho reálnému dopadu.“

Cílem novely zákona je stabilizace emisí z letecké dopravy na úroveň průměru vypouštěných skleníkových plynů z let 2004 až 2006. Tyto emise totiž od roku 1990 do roku 2004 vzrostly v zemích EU o 87 procent. Návrh počítá s tím, že za dva roky budou moci letečtí provozovatelé získat povolenky na 97 procent emisí průměrně vypuštěných za rok mezi lety 2004 a 2006. Mezi lety 2013 a 2020 bude množství povolenek sníženo na 95 procent.