United Energy žaluje Czech Coal kvůli dodávkám tepla

Praha/Most - Žalobu na skupinu Czech Coal dnes podala Mostecká teplárna United Energy, která se domáhá částky 118 milionů korun za údajně neuhrazené dodávky tepla. United Energy je od minulého týdne v insolvenčním řízení, které vyhlásil Krajský soud v Ústí nad Labem na návrh Litvínovské uhelné ze skupiny Czech Coal. Teplárna jí údajně dluží 119 milionů korun. Celý spor mezi United Energy a Czech Coal se táhne již delší dobu. Návrh na zahájení insolvenčního řízení United Energy odmítá. Uplatněná pohledávka Czech Coal podle teplárny již zanikla formou započtení.

„Domníváme se, že jediným a skutečným důvodem tohoto ryze účelového kroku ze strany Czech Coal byla snaha přinutit United Energy k obnovení odběru hnědého uhlí od Czech Coal,“ prohlásil generální ředitel United Energy Petr Jeník. Žaloba ze strany United Energy se týká dluhu skupiny Czech Coal ve výši 118 milionů korun za údajně neuhrazené dodávky tepla od února 2008 do konce ledna 2010. Ke konci března letošního roku se dluh nakumuloval do celkové výše 143 milionů.

Prohlášení United Energy

Czech Coal se své závazky snaží zpochybňovat neoprávněným pokusem o jejich započtení vůči uměle vykonstruované pohledávce za dodávky uhlí z roku 2006, za které si Czech Coal jednostranně (bez smluvní opory) účtoval cenu 51,19 koruny/GJ. Tuto přemrštěnou a smluvně nepodloženou cenu United Energy neakceptovala a hradila nadále smluvní cenu 31,62 koruny/GJ.

Podle Litvínovské uhelné vznikla pohledávka 116 milionů korun v důsledku neuhrazení ceny v době splatnosti za uhlí dodané United Energy v listopadu a prosinci loňského roku. Další tři miliony korun činí údajně úrok z prodlení. „Je to obchodní záležitost mezi oběma firmami,“ uvedla k insolvenčnímu řízení mluvčí Czech Coal Gabriela Benešová.

Spor se vleče čtyři roky

Jádrem čtyřletého sporu je obchodní vztah Czech Coal a United Energy, která požadovala, aby soud nařídil uhelné firmě dodávat i nadále teplárně uhlí. Těžaři totiž v roce 2006 smlouvu s provozovatelem teplárny vypověděli. Důvodem bylo podle Czech Coal dlouholeté neplnění závazků ze strany United Energy, která pak napadla vypovězení smlouvy u soudu.

Czech Coal přestal po podání výpovědi v roce 2006 podle ředitele komunikace Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Martina Maňáka, jehož je United Energy součástí, smlouvu fakticky dodržovat a pod hrozbou přerušení dodávek uhlí jednostranně vnutil firmě United Energy krátkodobé, jednoroční kontrakty na dodávku uhlí s cenou vysoce převyšující úroveň průměrných tuzemských tržních cen. Od začátku letošního roku United Energy od Czech Coal už uhlí neodebírá.