Zdravotní péče v Česku se prodražuje

Praha - Výdaje českých domácností na zdravotní péči stouply v letech 2000 až 2008 podle Českého statistického úřadu téměř trojnásobně. Přispěly k tomu zejména regulační poplatky, růst doplatků na léky a zvýšený nákup volně prodejných léků. Veřejné výdaje ve stejném období stouply o třetinu a výdaje zdravotních pojišťoven o 70 procent.

Zatímco v roce 2000 vydaly domácnosti za léky a zdravotní péči 14 miliard korun, v roce 2008 to bylo už více než 41 miliard korun. „Nárůst je asi 6,7 procenta ročně za těch osm let v běžných cenách. V reálných by to bylo méně – 5 až 6 procent ročně,“ vypočítal vedoucí Oddělení statistiky zdravotnictví ČSÚ Jaroslav Novák.

„Domácnosti nejvíce platí za léčiva, prostředky a ambulantní péči, ta zahrnuje hlavně platby u zubařů a různá potvrzení u praktických lékařů,“ uvedla Vladimíra Kalnická z Českého statistického úřadu.

Video Reportáž Edity Horákové
video

Reportáž Edity Horákové

Celkové náklady na zdravotní péči stouply v letech 2000 až 2008 ze 146,8 miliardy na 264,5 miliardy korun. Největší podíl hradily zdravotní pojišťovny, a to 74,6 procenta. V roce 2008 tvořily výdaje domácností 15,6 procenta, výdaje na lůžkovou péči dosáhly 68,8 miliardy, na zdravotní zboží 63,1 miliardy a z toho za léky lidé utratili 53,5 miliardy.

Výdaje zvyšují nové léky

„Cena za léky a její nárůst je dán novými léky, které jsou vždy drahé, a rozšířením počtu pacientů léčených těmito léky. Otázka regulační role státu je, jestli by ta cena u některých léků nemohla být nižší,“ uvedl děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Nejvíce peněz šlo na léčení nemocí oběhové soustavy, v roce 2008 to bylo 19,6 miliardy, na druhém místě byla léčba rakoviny s částkou 14,5 miliardy. Průměrné výdaje na péči o jednoho pojištěnce rostou s věkem. Ze všech největší byly ve sledovaném období u mužů mezi 75 až 79 lety, vyšplhaly se na až na 55 800 korun v roce 2008. V patách mužům byly ženy nad 85 let s částkou 53 400 korun.