Za zrušení letu se nevyplácí pojistné

Praha - Cestující, kterým byl v minulých dnech zrušen let, nemají nárok na pojistné plnění. Měli by ho jenom v případě, kdyby se let odložil v rámci dodatečných asistenčních služeb. Pojišťovny proto doporučují klientům, kteří zůstali kvůli uzavření leteckého provozu v zahraničí delší dobu, aby si prodloužili cestovní pojištění. Klienty také upozorňují na to, aby vrácení peněz vyžadovali přednostně na cestovní kanceláři.

Pojišťovny mají ve svých základních všeobecných podmínkách uvedeno, že právo na pojistné plnění nevzniká v případě zásahu státní moci nebo veřejné správy. To je právě případ zrušených letů. Problém se dá řešit tím, že se cestující pojistí sám na škodu způsobenou nemožností odletět.

„Všechny případy z této doby budeme posuzovat individuálně, protože na jedné straně chceme vyjít vstříc klientům, kteří uvízli v cizině a dostali se do nepříjemné situace, ale na druhé straně také chceme zamezit pojistným podvodům,“ podotkl mluvčí České pojišťovny Václav Bálek.

Video Reportáž Marty Machkové
video

Reportáž Marty Machkové

V případě, že dojde ke zpoždění letu, pojišťovny klientům v rámci asistenčních služeb peníze vyplatí. „Zrušení letu není samo o sobě předmětem pojištění, ale pokud má pojištěný sjednáno pojištění tzv. storno poplatků a dopravce mu nevrátí cenu letenky v plné výši, uhradíme mu rozdíl z tohoto pojištění,“ vysvětlil mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

Cestující
Cestující