Novela podnikatele zbaví části administrativní zátěže

Praha – Senát přijal návrh vlády na snížení administrativní zátěže podnikatelů. Novela jim například umožní podnikat v bytě bez souhlasu vlastníka či zruší povinnost oznamovat přerušení činnosti. Nová pravidla by živnostníkům a podnikatelům mohla ročně ušetřit asi 1,3 miliardy korun. Návrh nyní dostane k podpisu prezident.

Živnostníci i podnikatelé budou mít větší volnost

Vláda mimo jiné navrhla i změnu občanského zákoníku. Ujednání ve spotřebitelských smlouvách, která poškozují spotřebitele, by měla být neplatná. Návrh zákona dále ruší například povinnost České obchodní inspekce kontrolovat dodržování hygienických předpisů v obchodech a restauracích, protože stejnou pravomoc má již hygienická služba.

I živnostníci se dočkají změny. Zbaví se povinnosti oznámit přerušení činnosti živnostenskému úřadu. Předloha by rovněž měla dát obchodníkům větší volnost při označování zboží názvem, rozměry nebo vahou. Zákon také nově upravuje definici spotřebitele tak, aby odpovídala současnému evropskému spotřebitelskému právu. Má být definován jako fyzická osoba jednající za účelem, který nesouvisí s jejím podnikáním nebo povoláním.