Česko má podle ekologů chytře změnit výrobu energie

Praha – Ekologové nabádají Česko, aby chytře změnilo výrobu energie. Pět ekologických sdružení dnes totiž vystoupilo s novou mezinárodní studií, na které se podílely i prestižní zahraniční vědecké ústavy. Na jejím základě argumentují, že Česko nepotřebuje ani modernizaci uhelné elektrárny Prunéřov, ani bourání obcí na severu Čech kvůli další těžbě uhlí.

„Z našeho pohledu je zřejmé, že se budoucnost české energetiky bude opírat stejně o mix jaderných a uhelných elektráren,“ oponuje ekologům mluvčí ČEZ Martin Pavlíček. Rozsáhlá studie, která je podložena i závěry takzvané Pačesovy komise, ale tvrdí, že obnovitelné zdroje můžou pokrýt většinu výroby elektřiny.

Ekologové by až třetinu elektrické energie chtěli v budoucnu vyrábět za pomocí slunce. Fotovoltaické elektrárny by se ale neměly stavět ve volné krajině. Naopak podle ekologických organizací by mohly panely pokrýt střechy budov nebo logistických center. „Jsou docela zajímavé pro domácnosti, které budou nejen odebírat elektřinu ze sítě, ale budou ji také vyrábět a prodávat,“ říká o solárních panelech Vojtěch Kotecký z Hnutí Duha.

Video Reportáž Vladimíra Kořena
video

Reportáž Vladimíra Kořena

Obnovitelným zdrojům nebráníme, oponují zástupci elektrárenské společnosti ČEZ. Mají však nevýhody. „Tyto zdroje se musí stejně zálohovat klasickými zdroji, za druhé je to výkupní cena a za třetí schopnost sítě pojmout všechny tyto decentralizované zdroje,“ říká Pavlíček.  

Plán s názvem Chytrá energie ale počítá i s tím, že věda a technika změní i rozvody. První inteligentní sítě a elektroměry, které umožní nejen připojení malých solárních elektráren, ale zvýší i obchodní komfort pro domácnosti, se už budují ve Velké Británii. Testovat se brzy začnou i v Česku.

Potencionál výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
Potencionál výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů