Zdravotnictví bez poplatků za recept a s vyššími platy personálu

Praha - Stavebním kamenem reformy zdravotnictví v Česku by mělo být definování základní zdravotní péče (standardu) a páteřní sítě zdravotnických zařízení, která by tuto péči poskytovala. Shoduje se v tom čtveřice menších stran, které mají ambice dostat se v květnových volbách do Parlamentu. Zmizet by podle nich měly navíc alespoň některé poplatky a zdravotnický personál by se měl dočkat zvýšení platů.

Strana zelených a Věci veřejné považují za prioritní stanovit, co je základní zdravotní péče, která bude hrazena z veřejného zdravotního pojištění, a co je nadstandard, na který lze využít komerční pojištění. Základní péči by poskytovala páteřní síť zdravotnických zařízení – podle zelených by mělo jít o veřejná nezisková zdravotnická zařízení.

Také Strana práv občanů ZEMANOVCI navrhuje hradit nadstandard z komerčního pojištění, navíc považuje za důležitou součást reformy i změny ve výdeji léků: V lékárnách by byly léky k mání bez obalů a pacient by dostal jen přesně předepsaný počet kusů. KDU-ČSL zase kromě stanovení standardů odborné péče volá i po důslednější kontrole způsobu využití financí z veřejného zdravotního pojištění.

Nemocnice státní, veřejné nebo privátní?

0Věci veřejné chtějí stanovit páteřní síť nemocnic pro standard garantovaný státem, nemocnice stojící mimo páteřní síť by bylo možné privatizovat.

KDU-ČSL prosazuje zachování stávající sítě, navíc chce přijmout zákon o veřejných zdravotnických zařízeních.

Strana práv občanů ZEMANOVCI plánuje zachovat stávající systém, ale změnit jeho řízení. Hovoří o efektivní dělbě práce mezi celostátními a regionálními nemocnicemi.

Strana zelených chce změnit krajská a státní lůžková zařízení na veřejné neziskovéorganizace a vytvořit páteřní síť.

Kde šetřit a komu přidat?

Prvním krokem k úsporám je sama definice základní zdravotní péče. Věci veřejné odhadují, že se jen z tohoto titulu ušetří zhruba 10 miliard korun. Dalších pět miliard by přineslo podle ní zavedení jedné pojišťovny zprostředkovávající úhradu základní péče.

Všechny strany pak volají po kontrolách hospodaření pojišťoven a především velkých nemocnic. Podle zemanovců se dá výrazně ušetřit při nákupu zdravotního materiálu a přístrojů a širším využitím generik. Efektivní lékovou politiku má ve svém programu i Strana zelených, která by zároveň uvítala jasnější pravidlavztahu firem a lékařů. Zelení jsou toho názoru, že výkonový model proplácení zdravotnických zařízení sice motivoval lékaře k většímu zájmu o pacienty, zároveň však rychle vyčerpává finanční rezervy. Naopak, platby za ošetřovací den v lůžkových zdravotnických zařízeních či kapitační platby (za registrovaného pacienta ve zdravotnickém zařízení po určitou dobu) při důsledné kontrole motivují poskytovatele ke snížení nákladů. Strana zelených proto navrhuje proměnu nabídkového modelu v systém poptávkový.

Názory stran na úspory

0Věci veřejné: Ušetřit lze definicí standardní péče a zavedením jedné zdravotní pojišťovny pro tuto péči, auditem fakultních a krajských nemocnic.

KDU-ČSL: Úspor je možné dosáhnout důslednými kontrolami zdravotních pojišťoven a velkých zdravotnických zařízení.

Strana práv občanů ZEMANOVCI: Chtějí spořit při nákupu zdravotního materiálu a přístrojů, širším využitím generik, tj. kopií drahých léků bez patentové ochrany.

Strana zelených: Peníze ušetří změna nabídkového modelu v poptávkový a efektivní léková politika.

Peníze, které by strany ať už tím, či oním způsobem ušetřily, by chtěly alespoň z části použít na zvýšení platu zdravotnického personálu. Ten je podle nich v současnosti podhodnocený.

Kolik má být zdravotních pojišťoven?

Pouze strana Věci veřejné jasně deklaruje, že by ráda viděla pouze jedinou státní zdravotní pojišťovna pro zprostředkování základní péče, tedy již zmiňovaného standardu. Strana zelených a KDU-ČSL jsou pro zachování plurality pojišťoven a svobodnou volbu občana. Křesťanští demokraté ovšem zdůrazňují nutnost přísnějších kontrol pojišťoven a oddělení vlastnictví zdravotnických zařízení od vlastnictví zdravotních pojišťoven.

Zrušme platbu za položku na receptu

Za nelogické považují malé politické strany platbu za položku na receptu. KDU-ČSL a zelení jsou jinak pro zachování poplatků ve zdravotnictví; posledně jmenovaná strana ale navrhuje, aby byly tyto prostředky příjmem zdravotní pojišťovny. Věci veřejné jsou toho názoru, že po definování základní zdravotní péče by měl být systém regulačních poplatků zrušen, platit by se ale mělo za pobyt v nemocnici a za využití lékařské a lékárenské pohotovosti.

Poplatky ano, nebo ne?

0Věci veřejné: zrušit poplatky za položku na receptu, zachovat za pobyt v nemocnici a za pohotovost

KDU-ČSL: zrušit poplatek za položku na receptu, ostatní zachovat (drobné korekce)

Strana práv občanů ZEMANOVCI: zrušit poplatky za léčebnou péči

Strana zelených: zachovat, za recept platit jako za celek, poplatky by měly být příjmem zdravotních pojišťoven