Průzkum: Proti přijetí eura je poprvé od roku 2001 většina Čechů

Praha - Většina Čechů, konkrétně 55 procent, odmítá přijetí společné evropské měny euro, jak napověděl průzkum společnosti CVVM. Takto negativní postoj Čechů zjistil CVVM poprvé od roku 2001. V té době naopak většina (52 procent) placení eurem v Česku chtěla. Pro přijetí eura by se nyní vyslovilo 38 procent lidí. Mezi hlavní odpůrce eura patří hlavně voliči ČSSD, KSČM, senioři, vyučení a lidé se špatnou životní úrovní. Zastánci eura jsou voliči ODS, vysokoškoláci, lidé do 30 let a občané s dobrou životní úrovní.

K přesunu většinových preferencí došlo postupně mezi lety 2001 a 2010, v roce 2007 odpůrci zavedení eura poprvé získali mírnou převahu nad zastánci. Podle CVVM pak v posledním výzkumu tento rozdíl nabyl na významu a činí 12 procent. Ještě loni bylo proti euru 47 procent lidí a pro 44 procent.

Termín přijetí eura se dle vedení České národní banky bude odvíjet od schopnosti konsolidovat stav veřejných financí. Někteří politici i ekonomové se v posledních týdnech vyjadřovali, že euro je možné přijmout nejdříve v roce 2015.

V loňském roce Česká republika nesplnila dvě ze čtyř maastrichtských kritérií, tedy požadavků unie nezbytných pro přijetí eura. Země nesplnila kvůli růstu schodku státního rozpočtu tříprocentní hranici deficitu veřejných financí. ČR rovněž nevyhověla kurzovému kritériu, protože zatím nevstoupila do ERM II - systému směnných kurzů .